Vítame rozhodnutie vrchného súdu umožniť najvyššiemu súdu, aby rozhodol o odvolaní v Assangeovom prípade, ale obmedzenie predmetu odvolania vzbudzuje obavy

24. 1. 2022

Vrchný súd v Londýne dnes (24. januára) zamietol Assangeovu žiadosť o povolenie odvolať sa na Najvyšší súd Spojeného kráľovstva. Ide o bežnú prax, ktorá najvyššiemu súdu umožňuje, aby si sám vybral, ktoré prípady bude prejednávať. Najvyšší súd však môže udeliť povolenie na odvolanie len v rozsahu, ktorý mu vymedzil vrchný súd.

V Assangeovom prípade dnes vrchný súd potvrdil, že jeden z bodov v Assangeovom odvolaní predstavuje otázku všeobecného verejného záujmu. Jediná otázka, v ktorej teraz Najvyšší súd bude môcť udeliť povolenie na odvolanie, sa týka toho, v akom štádiu konania o vydaní by mal dožadujúci štát poskytnúť záruky.

Zástupca riaditeľa európskeho výskumu Amnesty International, Massimo Moratti, v tejto súvislosti uviedol:

„Vítame rozhodnutie vrchného súdu potvrdiť, že jedna úzka otázka týkajúca sa záruk USA predstavuje predmet všeobecného verejného významu. Toto rozhodnutie umožňuje najvyššiemu súdu zvážiť, či umožní odvolanie v tejto otázke. Napriek tomu máme obavy, že vrchný súd sa vyhol svojej zodpovednosti zabezpečiť, aby súdnictvo v plnej miere preskúmavalo otázky verejného významu. Súdy majú povinnosť zabezpečiť, aby ľudia neboli vystavení riziku mučenia alebo iného zlého zaobchádzania. Toto bolo predmetom ďalších dvoch otázok, ktoré teraz vrchný súd účinne vetoval.

Mučenie a iné zlé zaobchádzanie vrátane dlhodobej samoväzby sú kľúčovými črtami života mnohých ľudí vo federálnych väzniciach USA – vrátane ľudí väznených na základe podobných obvinení ako sú vznesené voči Assangeovi.

Zákaz mučenia a iného zlého zaobchádzania má absolútnu platnosť. Jednoduchým sľub, že štát nebude s niekým zle zaobchádzať, nemôžeme považovať za záruku bezpečia pre túto osobu.

Najvyšší súd mal dostať možnosť posúdiť a rozhodnúť všetky právne otázky, ktoré Assange v tomto mimoriadne dôležitom momente vzniesol, ale vrchný súd mu v tom obmedzil priestor. Ak otázka mučenia a iného zlého zaobchádzania nie je predmetom všeobecného verejného záujmu, ťažko si predstaviť, čo by mohlo byť takouto otázkou.

Teraz dúfame, že najvyšší súd udelí povolenie na podanie odvolania v certifikovanej otázke, ktorá sa týka toho, v akom štádiu extradičného konania by sa takéto záruky mali predložiť a zvážiť.“


Našu prácu by sme nemohli robiť bez pravidelnej podpory ľudí, ako ste vy. Ďakujeme za každý podpis petície, zdieľanie či drobný pravidelný príspevok. Vaša podpora nám pomáha brániť ľudské práva pre všetkých.