Vo Venezuele to vrie

 Blog: 

Počas posledných týždňoch sme boli svedkami rastúcej polarizácie krajiny, ktorú jej obyvatelia zažívajú takmer dve desaťročia. Celý svet videl fotky neprimeraného použitia násilia zo strany bezpečnostných zložiek, ktoré na niektorých protestoch používali strelné zbrane, tiež sme videli útoky zo strany ozbrojených civilistov, blízkych vládnej strane. Násilie počas provládnych a protivládných protestov vyústilo v smrť niekoľkých desiatok ľudí. Mnohí boli zranení a zadržaní. Všetky tieto akty násilia sú porušovaním ľudských práv.

Poslednou kvapkou, ktorá naštartovala tieto protesty bola ekonomická a sociálna situácia ľudí v krajine a prehlbovanie rozdielov v spoločnosti. Dôstojnosť človeka vyjadrená v základných ľudských právach bola podkopaná a nenaplnená tak, ako to bolo v prípade krajín, v ktorých prepukla Arabská Jar. Môžeme tu nájsť aj paralelu s protestmi na Ukrajine. Protesty na Ukrajine sa síce začali ako proeurópske protesty ale nenaplnením očakávaní a ľudskoprávnych potrieb sa zmenili na protivládne protesty proti režimu Viktora Janukoviča. Spoločným znakom bola policajná brutalita, kde štát namiesto toho, aby chránil, útočil a namiesto toho aby vyšetroval bezprávie, sám ho vykonával.

Venezuela patrí v Latinskej Amerike medzi krajiny, kde je bezpečnosť základnou požiadavkou a témou číslo jedna. V dôsledku chýbajúcej kontroly a existujúcej prístupnosti k strelným zbraniam a munícii, sa Venezuela radí ku krajinám s najvyšším počtom vrážd. Neprimeranosť ich používania zo strany polície a neriadenie sa inštitucionálnymi pravidlami sa naplno prejavila aj počas nedávnych protestov. Z pohľadu dlhodobého porušovania práv, Amnesty International dokumentuje prípady beztrestnosti, dokumentuje pochybnosti nad nezávislosťou súdnej moci a násilia vo väzenských celách a systematického násilia na ženách. Novinári a ochrancovia ľudských práv sú prenasledovaní a zastrašovaní.

V súvislosti s nedávnymi protestmi, Amnesty International vyzýva na nestranné a objektívne vyšetrenie prípadov násilia a zabezpečenie prístupu k spravodlivosti obetiam porušovania ľudských práv. Štát musí jednoznačne naplniť svoj záväzok voči právnemu štátu, v podobe dodržiavania medzinárodných záväzkov na použitie sily zo strany bezpečnostných síl. Amnesty International v tejto súvislosti aj vydala urgentný apel, ktorý môžu zaslať aj ľudia na Slovensku. Apel sa týka razií bezpečnostných zložiek v sídle opozičnej strany „Vôľa ľudu“, ktoré sa zdajú byť pokusom o zastrašenie kvôli ich účasti na protivládnych protestoch- https://www.amnestyusa.org/sites/default/files/uaa03314.pdf