Výročná správa 2000

Prehľad porušovania ľudských práv vo svete podľa Výročnej správy AI 2000, tykajúci sa obdobia január až február 1999.

MIMOSÚDNE POPRAVY
Potvrdené alebo možné mimosúdne popravy boli v roku 1999 vykonané v 38krajinách.

“ZMIZNUTIA”
V roku 1999 ľudia “zmizli” v 37 krajinách či zostali zmiznutí z predchádzajúcich rokov.

MUČENIE A ZLÉ ZAOBCHÁDZANIE
Ľudia boli mučení alebo s nimi bolo inak zle zaobchádzané bezpečnostnými jednotkami, políciou či inými úradmi v 132 krajinách.

VÄZNI SVEDOMIA
Uznaní a možní väzni svedomia boli zadržiavaní v 61 krajinách.

NESPRAVODLIVÉ SÚDNE POJEDNÁVANIA
Po nespravodlivých súdnych pojednávaniach boli v roku 1999 poslaní za mreže politickí väzni v 51 krajinách.

UVÄZNENIE BEZ SÚDU
63 krajinách boli ľudia svojvoľne zadržaní a uväznení bez súdneho obvinenia.

TREST SMRTI
Popravy boli vykonané v 31 krajinách.
Najmenej v 63 krajinách boli vynesené rozsudky smrti.

PORUŠENIA ĽUDSKÝCH PRÁV OZBROJENÝMI OPOZIČNÝMI SKUPINAMI
Ozbrojené opozičné skupiny v 46 krajinách spáchali vážne porušenia ľudských práv, ako sú úmyselné a svojvoľné vraždy civilných občanov, mučenie a zadržiavanie rukojemníkov.