Výročná správa Amnesty International 2000: Mučenie na vzostupe

Výročná správa Amnesty International 2000 odhaľuje, že za posledný rok vzrástol počet krajín mučiacich vlastných občanov. Správy o mučení a zlom zaobchádzaní bezpečnostnými jednotkami, políciou alebo inými štátnymi orgánmi vzrástli zo 125 krajín v roku 1998 na 132 krajín v roku 1999. Ide o 6% nárast oproti roku 1998.

Za uplynulý rok 1999 Amnesty International (AI) zdokumentovala tisíce prípadov mučenia na celom svete. I keď medzi krajiny, ktoré najčastejšie páchajú mučenie patrí Saudská Arábia, Brazília a Čína, mučenie a zlé zaobchádzanie políciou, často rasovo motivované, bolo najrozšírenejším porušovaním ľudských práv v Európe.

Správa detailne zachytáva situáciu ľudských práv vo viac ako 140 krajinách a teritóriách za uplynulý rok 1999, odhaľuje nárast počtu krajín, ktoré vedú nespravodlivé súdne procesy voči politickým väzňom. V roku 1998 to bolo 35 krajín, oproti 51 krajinám v roku 1999, čo znamená 46% nárast.

Posledný rok 20. storočia bol poznamenaný aj závažnými krízami a konfliktmi v krajinách ako je Východný Timor, Čečensko, Kolumbia, Sudán, Konžská demokratická republika a Kosovo.

Na druhej strane, v uplynulom roku došlo aj k pozitívnemu vývoju v prípade mimosúdnych popráv, ktoré sa vykonali v 38 krajinách oproti 47 v roku 1998, čo je pokles o 20%. Taktiež klesol počet krajín, ktoré zadržiavali väzňov svedomia – zo 78 krajín v roku 1998 na 61 krajín v roku 1999, pokles o 22%.