Výsledok mimoriadneho zasadnutia Európskej Rady: Záchrana imidžu, nie životov

Tlačová správa Amnesty International Slovensko, 24.4.2015

Amnesty International považuje návrhy vychádzajúce z mimoriadneho stretnutia Európskej rady za polovičné. Záväzky viacerých krajín poskytnúť zdroje, lode a lietadlá sú vítané na papieri, no zlyhanie rozhodnúť o rozšírení oblasti spadajúcej pod Operáciu Triton bude mať fatálne dôsledky na tieto sľuby.

Európski predstavitelia sa na mimoriadnom stretnutí Európskej rady, ktoré bolo reakciou na humanitárnu krízu v Stredozemnom mori, rozhodli navýšiť rozpočet a počet lodí a lietadiel pobrežných operácií pri hraniciach Európy vrátane Operácie Triton. Ani strojnásobenie finančných zdrojov Operácie Triton však nebude adekvátnou odpoveďou na potreby vyhľadávacích a záchranných operácií v Stredozemnom mori, pokiaľ sa nerozšíri oblasť dosahu tejto operácie.

„Včerajšie mimoriadne stretnutie predstaviteľov a predstaviteliek EÚ neposkytlo odpoveď na to, čo je potrebné v Stredozemnom mori“, tvrdí Jana Malovičová, výkonná riaditeľka Amnesty International Slovensko. „Hoci slová, ktoré zazneli a zdroje, ktoré boli rozdelené naznačujú, že vlády EÚ sa postavili k humanitárnej kríze v Stredozemnom mori dôrazne, v skutočnosti však ide len o polovičné riešenie“, pokračuje Malovičová.

Ak sa nedá zmeniť mandát Operácie Triton, potom Triton nie je riešením, akokoľvek sa navýšia zdroje. Pokiaľ nebudú lode v Stredozemnom mori na správnych miestach, ľudia budú stále zomierať. „Včera mohli byť predstavené skutočné riešenia, no neboli,“ dodáva Malovičová.

Za posledné týždne v Stredozemnom mori prišlo o život stovky detí, žien a mužov. Je to však tragédia, ktorej sa dalo predchádzať. Preto Amnesty International Slovensko v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a OZ Marginal organizujú dnes pred Úradom vlády pokojné zhromaždenie, ktorým vyjadria nespokojnosť s nedostatočnou pomocou počas tejto obrovskej humanitárnej krízy, ktorá môže mať za následok ďalšie tisícky obetí na životoch. Zároveň pripomenieme vláde záväzok, ku ktorému sa ako členská krajina EÚ včera pridala.