Italian Navy vessel Virginio Fasan, performing search and rescue activities in the Central Mediterranean as part of the Mare Nostrum operation, August 2014. The ship patrolled the central Mediterranean between the Italian island of Lampedusa, Tunisia and Libya. The Italian Navy vessel rescued 1,004 refugees and migrants on 14 August 2014. Using two rubber dinghies, a dozen people at a time were transferred to the Fasan. Families were transferred first. Some arrived barefoot, some children were shaking with cold. Men, women and children from Syria, Somalia, Gambia, Bangladesh and other countries were rescued. They were all disembarked in the port of Naples on 15 August 2014.

Výsledok mimoriadneho zasadnutia Európskej Rady: Záchrana imidžu, nie životov

Tlačová správa Amnesty International Slovensko, 24.4.2015

Amnesty International považuje návrhy vychádzajúce z mimoriadneho stretnutia Európskej rady za polovičné. Záväzky viacerých krajín poskytnúť zdroje, lode a lietadlá sú vítané na papieri, no zlyhanie rozhodnúť o rozšírení oblasti spadajúcej pod Operáciu Triton bude mať fatálne dôsledky na tieto sľuby.

Európski predstavitelia sa na mimoriadnom stretnutí Európskej rady, ktoré bolo reakciou na humanitárnu krízu v Stredozemnom mori, rozhodli navýšiť rozpočet a počet lodí a lietadiel pobrežných operácií pri hraniciach Európy vrátane Operácie Triton. Ani strojnásobenie finančných zdrojov Operácie Triton však nebude adekvátnou odpoveďou na potreby vyhľadávacích a záchranných operácií v Stredozemnom mori, pokiaľ sa nerozšíri oblasť dosahu tejto operácie.

„Včerajšie mimoriadne stretnutie predstaviteľov a predstaviteliek EÚ neposkytlo odpoveď na to, čo je potrebné v Stredozemnom mori“, tvrdí Jana Malovičová, výkonná riaditeľka Amnesty International Slovensko. „Hoci slová, ktoré zazneli a zdroje, ktoré boli rozdelené naznačujú, že vlády EÚ sa postavili k humanitárnej kríze v Stredozemnom mori dôrazne, v skutočnosti však ide len o polovičné riešenie“, pokračuje Malovičová.

Ak sa nedá zmeniť mandát Operácie Triton, potom Triton nie je riešením, akokoľvek sa navýšia zdroje. Pokiaľ nebudú lode v Stredozemnom mori na správnych miestach, ľudia budú stále zomierať. „Včera mohli byť predstavené skutočné riešenia, no neboli,“ dodáva Malovičová.

Za posledné týždne v Stredozemnom mori prišlo o život stovky detí, žien a mužov. Je to však tragédia, ktorej sa dalo predchádzať. Preto Amnesty International Slovensko v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a OZ Marginal organizujú dnes pred Úradom vlády pokojné zhromaždenie, ktorým vyjadria nespokojnosť s nedostatočnou pomocou počas tejto obrovskej humanitárnej krízy, ktorá môže mať za následok ďalšie tisícky obetí na životoch. Zároveň pripomenieme vláde záväzok, ku ktorému sa ako členská krajina EÚ včera pridala.

Topics