Výzva ľudskoprávnych lídrov adresovaná egyptským orgánom

Musí sa uskutočniť úplne, nestranné a efektívne vyšetrenie šokujúcich strát na životoch, ku ktorým došlo minulý týždeň v Egypte, s uplatnením zodpovednosti voči komukoľvek, kto spáchal alebo nariadil neoprávnený smrteľný zásah, uviedli lídri Amnesty International, ktorí sa zišli v Berlíne. 

“Dočasná vláda sa už dopustila viacero porušení ľudských práv –  najprv tým, že porušila svoj sľub a použila smrtiace zbrane na rozohnanie posediačky protestujúcich prívržencov Mursího, neumožnila bezpečný prechod pre zranených a tiež tým, že následne ospravedlňovala svoje konanie napriek tragickým stratám na životoch.

“Odpoveď medzinárodného spoločenstva bola slabá a neefektívna, napriek tomu, že každý odsudzuje strašné straty na životoch. Medzinárodné spoločenstvo musí konať rozhodne a musí vyslať správu, že žiadna vláda nemôže konať takýmto spôsobom a zachovať si dôveryhodnosť.”

“Aj keď niektorí z Mursího prívržencov sa uchýlili k násiliu, to samo o sebe nesmie ospravedlniť takúto neprimeranú odpoveď. Taktiež sa nesmie využívať ako zámienka na zásah voči všetkým prívržencom Moslimského bratstva, bez rozdielu medzi tými, ktorí páchajú a nabádajú na násilie a tými, ktorí iba vyjadrujú svoj názor. V ktorej krajine môžu bezpečnostné zložky konať takýmto brutálnym a bezohľadným spôsobom bez toho, aby o tom urobili rozhodnutie?

Lídri z celosvetového hnutia Amnesty International sa zišli tento týždeň v Berlíne na stretnutí medzinárodnej rady, ktoré sa koná každé dva roky. Jedným z prvých krokov na tomto stretnutí ľudskoprávnych lídrov, aktivistov a dobrovoľníkov bolo verejné zhromaždenie všetkých účastníkov, na ktorom vyzvali egyptskú vládu na zastavenie používania neprimeranej a zbytočnej sily a začatie nezávislého a nestranného vyšetrovania. Následne bola odovzdaná petícia egyptskej ambasáde v Berlíne.

“Je ťažké uveriť, že stovky ľudí v celom Egypte mohlo byť zabitých bezpečnostnými zložkami – rovnako ako tisíce zranených. Nič iné ako komplexné prešetrenie týchto udalostí nemôže zaručiť spravodlivosť pre obete a zodpovednosť pre páchateľov,” povedal Selman Caliskan, riaditeľ Amnesty International v Nemecku.

Odkedy bol prezident Mursí dňa 3. júla zbavený funkcie, výskumníci Amnesty International v Egypte zdôrazňujú existenciu reťazca vážnych porušení ľudských práv, ktorý vyústil do hromadného útoku bezpečnostných zložiek na posediačky protestujúcich Mursího prívržencov.  Porušenia ľudských práv zahŕňali tiež alarmujúci a bezprecedentný vzostup násilia voči koptským kresťanom v celej krajine, údajne ako odplatu za podporu Mursího zosadenia. Aktivisti z radov koptských kresťanov zdokumentovali viac ako 60 útokov na kostoly od násilného rozohnania posediačky protestujúcich Mursího prívržencov ako dôkaz zlyhania bezpečnostných zložiek efektívne zakročiť pri zastavení násilia.

 

Amnesty International zdokumentovala taktiež porušenia ľudských práv zo strany Mursího privŕžencov, vrátane bitiek, mučenia a vrážd. V súčastnej dobe sa násilnosti zo strany Mursího prívržencov údajne zvýšili, nakoľko niektorí zaútočili na vládne budovy a policajné stanice a ich personál. Niektorí protestujúci vypálili taktiež ostré strelivo na miestnych obyvateľov, vrátane detí a podozrivých oponentov. Protestujúci uchyľujúci sa k násiliu by mali byť zodpovední za trestné činy.

“Na základe skúseností s egyptskými úradmi spočívajúcimi v nevyvodzovaní zodpovednosti voči členom bezpečnostných zložiek z dôvodu neprimeraného a neoprávneného použitia ostrého streliva, musia byť experti OSN okamžite pripustení do krajiny za účelom vyšetrenia okolností násilia a vzorca použitia neprimeranej a neoprávnenej smrtiacej sily,” povedal Salil Shetty.

“V Egypte došlo k zjavnému porušeniu medzinárodného práva a jeho štandardov, ktoré nie je možné nazvať inak ako totálne krviprelievanie. Egyptské úrady musia podniknúť okamžité kroky za účelom zabránenia ďalším stratám na životoch a prinavrátenia verejného poriadku späť do ulíc,” povedal Salil Shetty.

Doplňujúce informácie:

Počet mŕtvych stúpol na viac ako 800 od násilného rozohnania posediačky protestujúcich Mursího prívržencov zo dňa 14.8.2013. Úradníci Ministerstva vnútra oznámili Amnesty International, že o život prišlo taktiež 69 členov bezpečnostných zložiek.

V dôsledku stredajšieho násilia výskumníci Amnesty International overili prípady porušení ľudských práv. Zhromaždili dôkazy z nemocníc a terénnych ošetrovní v Káhire, rovnako ako aj z márnice Zeinhum a mešity, v ktorej sú dočasne umiestnené tucty mŕtvych. Zdokumentovali hromady mŕtvych, očití svedkovia z radov lekárskeho personálu opisujú, ako malo mnoho z mŕtvych a zranených zranenia od guliek v hornej polovici tela.