Vzdelávame k ľudským právam, aj keď sa blíži koniec školského roka

Aj v roku 2018 sa venujeme vzdelávaniu k ľudským právam na základných a stredných školách.

Počas tohto roka sme navštívili školy v mestách Tisovec, Košice, Poprad, Žilina a Martin. Okrem toho sme zorganizovali tréning pre pedagógov a pedagogičky v Trenčíne. Tréning bol začiatkom aktivít projektu Start the Change!, ktorý bude pokračovať do októbra 2020. Ďalší tréning prebehne v budúcom školskom roku, pre viac informácií kliknite tu.
 

 

Stále pokračujeme v organizovaní Živých knižníc, ktoré sme aj vďaka projektu Start the Change! mohli usporiadať vo viacerých mestách na Slovensku. V Živej knižnici si mladí ľudia namiesto upravených publikácii môžu prepožičať osobu so zaujímavým životným príbehom s ktorou by sa v reálnom živote pravdepodobne nikdy neporozprávali a spýtať sa jej na všetko, čo ich zaujíma. Osobnosti, s ktorými sa študenti/ky a žiaci/ky budú môcť zoznámiť, sú príslušníci a príslušníčky menšín žijúcich u nás.
 

Živá knižnica napomáha k prekonaniu strachu z neznámeho, búra zažité stereotypy a dáva možnosť získať vlastné skúsenosti. V ponuke kníh nájdete osobnosti rôzneho etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, náboženstva, povolania alebo životného štýlu. Žiaci a žiačky, študenti a študentky tak získajú bezprostrednú skúsenosť so živými knižkami. V rámci projektu sa knižnice konali v Košiciach, kde sme zavítali na Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu. Pokračovali sme smerom na západ do Popradu, kde sme navštívili Súkromné gymnázium bilingválne anglické. V Martine sme so Živou knižnicou oslovili Evanjelickú spojenú školu M.R. Štefánika a Základnú školu Alexandra Dubčeka. Okrem toho nás oslovilo Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine, kde sme taktiež usporiadali Živú knižnicu. V Bratislave sa konala Živá knižnica v Univerzitnej knižnici pri príležitosti Dňa eliminácie rasovej diskriminácie. V prípade, že máte aj Vy, resp. Vaša škola záujem o Živú knižnicu, napíšte nám mail na [email protected]
 

 

Živé knižnice by neboli knižnicami bez živých knižiek. Preto sme radi, že sme mali možnosť trénovať nové Živé knihy v Prešove v spolupráci s Roma Education Fund. V prípade, že máte záujem stať sa Živou knižkou, kdekoľvek na Slovensku, kontaktujte prosím [email protected]

V Tisovci sme sa zúčastnili Workshopu ľudských práv, počas ktorého sme mali možnosť hovoriť o základných ľudských právach právach a príblížiť účastníkom a účastníčkam hodnoty Amnesty International. Okrem toho sa konalo viacero workshopov zameraných na migráciu, ľudí na úteku a Strategické rozvojové ciele OSN.

Naša koordinátorka vzdelávania k ľudským právam sa tiež zúčastnila debaty so študentmi a študentkami na Gymnáziu Hubeného v Bratislave. Diskutovalo sa o rôznych témach týkajúcich sa ľudských práv; o právach LGBTQI komunity na Slovensku, o krajnej pravici a extrémizme u mládeže, ako aj o témach migrácie a ľudí na úteku.
 

V tomto roku sa zatiaľ zúčastnilo viac ako 300 študentov a študentiek po celom Slovensku. Aj vďaka vám sa nám darí meniť postoje mladých ľudí. Pridajte sa ku nám a podporte našu snahu o Slovensko, kde sú dodržiavané ľudské práva.