Kampaň za zákaz kazetovej munície

Zákaz používania kazetovej munície je preto dôležitý, pretože kazetová munícia nerozlišuje medzi vojenskými a civilnými cieľmi a z dôvodu, že jej nevybuchnuté časti aj po skončení konfliktu predstavujú pre spoločnosť dlhodobý humanitárny problém.

Z celkového počtu zranených a usmrtených civilistov tvoria viac ako štvrtinu deti. Použitie kontajnerovej munície vo vojnových konfliktoch v Kosove v roku1999 av Iraku v roku 2003 malo v porovnaní s inými druhmi zbraní použitými v bojoch za následok najvyšší počet civilných obetí. Kazetová munícia je tak podobne ako nášľapné míny (od roku 1997 zakázané), zbraňou, ktorá predstavuje pre civilistov extrémne závažné nebezpečenstvo.

Väčšina krajín sveta sa už dnes pripojila k Dohovoru o kazetovej munícii, ktorý bol 30.5.2008 prijatý v Osle a znamená zákaz používania, transferu či skladovania kazetovej munície.

Slovensko ostáva i päť rokov schválení Dohovoru o kazetovej munícii jednou z posledných štyroch krajín Európskej únie, ktoré sa nepripojili k zákazu kazetovej munície, a to i napriek tomu, že sami kazetovú muníciu vyrábali a majú ju na skladoch.  Návrh akčného plánu, ktorý má viesť k prijatiu Dohovoru o kazetovej munícii mal byť pôvodne mal byť predložený na rokovanie vlády do konca decembra 2009.  Termín na jeho predloženie bol ale viackrát posunutý.  

Súčasný stav je v rozpore so záväzkom Slovenska prijať Dohovor v čo najkratšom čase a taktiež poukazuje na politickú nevôľu vlády SR pristúpiť k Dohovoru.

K pristúpeniu vyzýva Slovensko i uznesenie Európskeho parlamentu zo dňa 17. novembra 2011, v ktorom sa uvádza, že EÚ „naliehavo vyzýva predovšetkým členské štáty a kandidátske krajiny EÚ, ktoré Dohovor o Kazetovej munícií nepodpísali ani neratifikovali, aby tento urýchlene prijali“.

Podpísať petíciu môžete aj vy tu: https://amnesty.sk/stopkazetovymbombam/

História kampane

Amnesty International Slovensko zahájila v júli 2009 kampaň Stop kazetovým bombám. Od vtedy sme  uskutočnili 12 verejných akcií na podporu kampane po celom Slovensku. Na kampani sme tiež spolupracovali s medzinárodnou organizáciou Koalíciou proti kazetovej munícií (KKM)  združujúcou 300 organizácii z 80 krajín sveta, ktorá podporila oficiálne zahájenie kampane.