Zavraždili človeka, nie však odkaz, ktorý zanechal

Nekrológ Irene Khan za Sergiom Vieira de Mello.

Brutálna vražda Sergia Vieira de Mella, zvláštneho vyslanca OSN v Iraku, nemilosrdne odhaľuje, ako sa ľudia, ktorí sa postavia na obranu ľudskosti a ľudských práv, stávajú hlavnými terčmi útokov. Žijeme totiž vo svete, v ktorom má bezpečnosť štátov väčšiu cenu než ľudské životy.
Ako Vysoký komisár OSN pre ľudské práva bol Sergio Vieira de Mello najväčšou autoritou v tejto oblasti. Jeho smrť je veľkou ranou pre všetkých, ktorým záleží na ľudských právach a na ich dodržiavaní v Iraku.
Smútim za Sergiom ako za priateľom a za veľkou osobnosťou ľudskoprávneho hnutia. Bral na seba ohromné riziko a robil to s neuveriteľným šarmom. Stratili sme skvelého človeka, no nielen to. Ľudia v Iraku, ktorí veria v spravodlivosť a mier, sa dostali do stavu ohrozenia. Práve tak, ako medzinárodná komunita a práve tak, ako ľudské práva.
Vražda Sergia Vieira de Mella stavia veľký otáznik nad schopnosťou medzinárodnej komunity chrániť obyvateľov Iraku.

Sergio bol presvedčený, že sa na obnove krajiny musia podieľať všetci jej obyvatelia. Jeho cieľom bola pravda a spravodlivosť pre všetkých Iračanov. Sú to princípy, ktorým skutočne veril a mali by byť naplnené aj po jeho smrti – páchatelia útoku musia byť postavení pred súd. Nemám na mysli hon na čarodejnice – žiadne svojvoľné zadržiavanie či nadmerné použitie sily – lež spravodlivý súd.

Nepochybujem, že sa nájdu ľudia, ktorí Sergiovu smrť budú považovať za dôkaz, že jeho prístup, založený na ľudských právach a účasti Iračanov na obnove krajiny, bol chybný. Členovia Amnesty International a iní aktivisti však vedia, že len dodržiavanie a ochrana ľudských práv môžu ukončiť toto nezmyslené násilie. Sergio tomu veril a spolu so svojimi kolegami za to aj položil život.
Zavraždenie Vysokého komisára OSN pre ľudské práva je ohavným činom. Zabili človeka, no nikdy nezničia jeho odkaz.

Irene Khan, Generálna tajomníčka Amnesty International