Zmluva o obchode so zbraňami znamená historický úspech pre ľudské práva

Celosvetová Zmluva o obchode so zbraňami (Arms Trade Treaty – ATT) vstúpila do platnosti 24. decembra 2014. Amnesty International spolu s inými organizáciami z celého sveta bojovala za prijatie zmluvy viac než 20 rokov. Jej prijatie preto považujeme za výrazný úspech v oblasti ľudských práv. Poprvý raz je tak na svete dohoda, ktorá pri každej transakcii explicitne poukazuje na ľudskoprávne dôsledky obchodu so zbraňami.

Amnesty International a jej podporovatelia už od polovice 90tych rokov neúnavne bojovali za prijatie Zmluvy o obchode so zbraňami. Prvá záväzná dohoda svojho druhu zastaví prílev zbraní do krajín, ktoré ich používajú na páchanie zločinov proti ľudským právam.

“Je to skutočne historický úspech, ktorý poukazuje na to, čo sa dá dosiahnuť dlhotrvajúcou a neúnavnou kampaňou. Vďaka zmluve budú zachránené ľudské životy na celom svete,” povedal Salil Shetty, generálny tajomník Amnesty International.

“Keď na začiatku 90tych rokov navrhli aktivisti Amnesty International spolu s malou skupinou ľudí reguláciu nezodpovedného medzinárodného obchodu so zbraňami, niektorým to bolo na smiech. Po dvoch desaťročiach však máme právne záväznú dohodu, ktorá svedčí o ich tvrdej práce a odhodlaní.”

V dôsledku neregulovaného svetového obchodu so zbraňami a muníciou zomrie každý rok v priemere pol milióna ľudí. Milióny ďalších sú zranení, znásilnení a nútení utiecť zo svojich domovov. Hoci je obchod so zbraňami zahalený tajomstvom, jeho hodnota sa podľa dostupných údajov blíži k 100 miliardám USD ročne.

V Zmluve o obchode so zbraňami sú ukotvené silné pravidlá, ktoré majú zastaviť prísun zbraní do krajín, v ktorých môžu byť použité na páchanie zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov alebo závažných porušení ľudských práv. Vlády, ktoré sa zaviazali k plneniu Zmluvy (medzi nimi aj Slovensko), musia objektívne odhadnúť či existuje riziko, že tieto zbrane by mohli byť použité na páchanie zločinov proti ľudským právam.

Päť z desiatich najväčších vývozcov zbraní – Francúzsko, Nemecko,Taliansko, Španielsko a Veľká Británia patria k 61 štátom z celého sveta, ktoré zmluvu ratifikovali. USA, najväčší výrobca a vývozca zbraní je medzi 69 krajinami, ktoré zmluvu síce podpísali, ale doteraz neratifikovali. Ostatní hlavní výrobcovia zbraní ako je Čína, Kanada a Rusko zmluvu odmietli podpísať alebo ratifikovať.

Amnesty International bude vyzývať krajiny, aby sa k zmluve pridali a aby ju ratifikovali na budúci rok. “Uvedením zmluvy do platnosti sa naša práca nekončí. Zmluva  ustanovuje základné pravidlá pre obchod so zbraňami, ale na to aby sa dosiahlo, že štáty dodržia to, k čomu sa zaviazali, je potrebná široká podpora a ešte väčší tlak,” povedal Salil Shetty.

Štáty musia jasne ukázať, že obchod so zbraňami nebude obchodom ako predtým. Vlády musia splatiť dlh svojím občanom a podporiť svoje záväzky reálnym konaním.

Pozadie

Od začiatku 1990 bojovala Amnesty International spolu s inými organizáciami za vytvorenie silných, právne záväzných a celosvetovo platných pravidiel medzinárodného obchodu so zbraňami. Cieľom regulácie má byť zastavenie prúdu konvenčných zbraní a munície, ktorý umožňuje páchanie zločinov proti ľudským právam a porušenia medzinárodného ľudského práva. Viac než milión ľudí po celom svete sa pridalo ku kampani Amnesty International.

Na Valnom zhromaždení OSN 2. apríla 2013 súhlasilo 155 štátov s prijatím Zmluvy o obchode so zbraňami. Aby sa zmluva implementovala do národnej legislatívy musela prejsť procesom ratifikácie. Toto sa stalo skutočnosťou 25. septembra 2014, kedy zmluvu ratifikovalo najmenej 50 štátov, čo je veľmi svižný proces prijatia dohody z dielne OSN.

Amnesty International naďalej poukazuje na nezodpovedný obchod so zbraňami, ktorý napomáha páchaniu vážnych porušení ľudských práv. Organizácia poukázala napríklad na plánované presuny zbraní z USA do Iraku, kde boli v nedávnych mesiacoch zaznamenané vážne porušenia ľudských práv, či na obrovskú zásielku čínskych zbraní a munície do Južného Sudánu, kde boli spáchané vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Tiež poukázala na krajiny, ktoré dodávali ručné a ľahké zbrane do Hondurasu, ktorý je podľa štatistík OSN krajinou s najvyšším počtom vrážd na svete.

Zoznam krajín, ktoré podpísali a ratifikovali Zmluvu o obchode so zbraňami nájdete tu:

https://www.un.org/disarmament/ATT/