Ako darovať 2 % z daní Amnesty

Viete, ako premeníte 2 % na 33 %? Stačí, ak nám darujete 2 % z dane a my budeme pokračovať v boji za spravodlivosť, pretože až 1/3 z našich petícií končí úspechom.

Ak do 31. marca nepodáte daňové priznanie alebo nepožiadate o jeho odklad, nebudete môcť darovať 2 % vašich daní žiadnej organizácii, ktorú by ste takto chceli podporiť. Ďakujeme!

Ak ste zamestnaný/á:

Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré dostanete od Vášho zamestnávateľa, spolu s predvyplneným formulárom, ktorý nájdete nižšie, doručte do 30. 4. 2020 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2020) na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

 

Ak ste právnická osoba:

Ak ste v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Amnesty), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane. Ak ste však v uvedenom období DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať 2 % z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

Naše údaje sú:

IČO: 30815410

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno: Amnesty International Slovensko

Ulica: Štefánikova

Číslo: 16

PSČ: 811 04

Obec: Bratislava

Poukázané 2 % z dane nie sú pre Vás daňou naviac. Vy môžete rozhodnúť o tom, že časť Vašej už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskovej organizácie podľa Vášho výberu, ako Amnesty.

Bližšie informácie a formuláre nájdete tiež na rozhodni.sk/poukazatel, prípadne nás kontaktujte na čísle 0908 700 302 alebo e-mailom na [email protected] . Veľmi radi Vám pomôžeme.

Vaša podpora nám pomohla aj v roku 2019!

V roku 2019 sme vďaka príspevkom od podporovateľov a podporovateliek mohli monitorovať a upozorňovať na porušovanie ľudských práv na Slovensku aj vo svete. V minulom roku sme sa venovali najmä vývoju prípadu policajnej razie v Moldave nad Bodvou a ochrane práv žien a dievčat.

Od septembra 2018 a počas celého roka 2019 prebiehali súdne pojednávania s obžalovanými obeťami policajnej razie v Moldave nad Bodvou. Amnesty International Slovensko spolu s ďalšími partnerskými organizáciami už od samotnej razie upozorňuje na zásadné porušovanie ľudských práv obyvateľov a obyvateliek ulice Budulovská v Moldave nad Bodvou. V priebehu celého roka 2019 sme o prípade informovali verejnosť na podujatiach a festivaloch a zbierali podporu vo forme podpisov pod výzvu adresovanú premiérovi a zozbierali množstvo solidárnych odkazov pre obete policajného násilia.  Organizovali sme verejné diskusie o razii, policajnom násilí, rasizme a segregácii Rómov a Rómok na Slovensku. Ukázali sme tak spoločne mocným na Slovensku, že policajné násilie nebudeme tolerovať a že zastrašovanie obetí policajného násilia ich následným obvinením je hrubým porušením ľudských práv. Prípad budeme monitorovať a informovať o ňom aj v roku 2020.

Rok 2019 bol pre Slovensko rokom predvolebných kampaní. Často sme sa stretávali so zneužívaním ľudskoprávnych tém na získavanie lacných politických bodov. V Amnesty sme monitorovali výroky a legislatívne návrhy slovenských politikov a političiek v rámci obmedzovania práv žien a LGBTIQ ľudí. Vo väčšine prípadov išlo len o verbálne útoky, no v prípade obmedzovania práv žien a dievčat došlo aj k opresívnym krokom v legislatívnej podobe. V roku 2019 bolo predložených 6 návrhov zákonov obmedzujúcich reprodukčné práva žien a dievčat, ktoré boli pokusom o zásah do telesnej autonómie, dôstojnosti a práva na prístup k zdravotnej starostlivosti žien. Amnesty International Slovensko podporovala činnosť feministických organizácií na Slovensku, upozorňovala na ľudskoprávne implikácie obmedzujúcej interrupčnej legislatívy a zorganizovala urgentnú mailovú akciu slovenským poslancom a poslankyniam. Ani jeden z reštriktívnych legislatívnych návrhov predložených v roku 2019 nebol prijatý. Okrem toho sme organizovali diskusie o zneužívaní ľudských práv v predvolebných kampaniach.

Viac o našich úspechoch, ale aj o tom, prečo náš boj za ľudské práva musí pokračovať s ešte väčšou intenzitou, si môžete prečítať v našich blogoch TU a TU.

Ďakujeme Vám!