Filters applied

20 results

Sort by
Európa Etnické menšiny

Štát plánuje odstrániť dvojzmennú prevádzku na základných školách, ktoré vzdelávajú znevýhodnené rómske deti. Zvolené riešenia však prehlbujú ich segregáciu.

SPOLOČNÁ TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO A PORADNE PRE OBČIANSKE A ĽUDSKÉ PRÁVAKOŠICE, BRATISLAVA, 23. NOVEMBRA 2023 Ministerstvo školstva SR venuje v súčasnosti pozornosť riešeniu problému dvojzmennej prevádzky, ktorému čelia niektoré základné školy na Slovensku. Ministerstvo...
Európa Práva ľudí na úteku

Stanovisko Amnesty International Slovensko k situácii v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove 

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL    24. októbra 2023 Amnesty International Slovensko je znepokojená nedávno zverejnenými informáciami o situácii zaistených ľudí v Medveďove. Podľa informácií, ktoré získala Amnesty, dňa 19. októbra začalo 45 ľudí na úteku protestnú hladovku v Útvare policajného...
Európa Práva LGBTI+ ľudí

Rok čakania na spravodlivosť

Od vraždy Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha už uplynul rok. Šok, zdesenie a akútnu bolesť u ich blízkych aj u mnohých z nás, ktorým záleží na ľudských právach, vystriedal hnev, frustrácia a chronická bolesť z toho, že sa ani rok po tomto nenávistnom čine na Slovensku nič nezmenilo.   LGBTI+...