Afgánski utečenci nesmú byť nútene vrátení do vlasti

Afgánskym utečencom v Pakistane hrozí, že sa budú musieť vrátiť do vlasti, kde im hrozí porušovanie ľudských práv. 

Osem afgánskych shikov bolo druhý decembrový víkend nútene vrátených do Afganistanu. Nemali ani možnosť uchádzať sa o azyl, či požiadať UNHCR o pomoc. Navyše sa zdá, že ide o typický prístup pakistanských úradov voči afgánskym utečencom.

Afgánski utečenci nesmú byť deportovaní bez toho, aby predtým mali možnosť uchádzať sa o azyl v spravodlivej procedúre. Všetky repatriácie musia byť dobrovoľné. UNHCR musí mať možnosť komunikovať so všetkými repatriovanými a uistiť sa, že sa vracajú dobrovoľne.

Krajiny musia afgánskym utečencom zabezpečiť plnú ochranu, pokiaľ neexistuje záruka, že budú vo vlasti v bezpečí. Utečenci, s ktorými komunikovali pracovníci Amnesty International v Pakistane, trvali na tom, že sa pri najbližšej príležitosti chcú vrátiť domov. Zatiaľ tak však nemôžu urobiť, pretože v ich krajine nie je mier.

Princíp non-refoulement zakotvil Dohovor OSN o právnom postavení utečencov. Zakazuje nútené vrátenie jednotlivca do krajiny, kde mu/jej hrozí vážne porušenie ľudských práv.