AI na na festivale ParkArt Fest 2007 v Zlatých Moravciach

Amnesty International na Slovensku sa v dňoch 17.-18. augusta 2007 prezentovala na festivale Park Art Fest 2007 v Zlatých Moravciach.