AI Slovensko a Iniciatíva Inakosť si pripomínajú Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii

Ľudia na celom svete čelia porušovaniu svojich práv pre ich skutočnú alebo domnelú sexuálnu orientáciu či rodovú identitu. Lesby, geji, bisexuálne, transrodové a intersexuálne osoby (LGBTI) čelia diskriminácii pri prístupe k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, pri prijímaní do zamestnania alebo pri hľadaní bývania.

V mnohých krajinách je pohlavný styk medzi osobami rovnakého pohlavia stále kriminalizovaný a členovia a členky komunity LGBTI sú často svojvoľne zatýkané, väznené alebo mučené. Takisto sa im upiera právo na slobodu prejavu a zhromažďovania a v niektorých krajinách organizátorky a organizátori pochodov PRIDE musia čeliť zákazom miestnych úradov alebo nedostatočnej policajnej ochrane.

Amnesty International verí, že všetci ľudia, bez ohľadu na svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu majú právo na uplatňovanie svojich ľudských práv v plnom rozsahu. Amnesty International Slovensko a Iniciatíva Inakosť si Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii (17.máj) pripomínajú akciou solidarity za LGBTI aktivistov a aktivistky v Južnej Afrike.

Od júna do novembra 2012 Amnesty International zdokumentovala 7 vrážd príslušníčok a príslušníkov LGBTI komunity v Južnej Afrike. Homofóbne postoje prevažujúce v spoločnosti sa odzrkadľujú aj v prístupe policajtov a ich konaní. LGBTI ľudia často hovoria o “sekundárnej viktimizácii” zo strany polície alebo zdravotníckeho personálu, u ktorého hľadajú pomoc po útokoch.

Vláda Južnej Afriky podnikla niekoľko krokov smerujúcich k zlepšeniu služieb a riešeniu otázky beztrestnosti homofóbnych, bifóbnych a transfóbnych útokov. „Avšak prípady nedostatočného vyšetrenia násilných činov voči LGBTI osobám, ako aj pretrvávajúca atmosféra ohrozenia a strachu, v ktorej sú členovia a členky komunity nútené žiť, svedčia o tom, že v praxi zostávajú tieto útoky stále beztrestné,“ hovorí Jela Dobošová, koordinátorka Amnesty International LGBTI aktivistickej skupiny.

„Na farebných stužkách vo farbách Pride budú  členky a členovia LGBTI komunity na Slovensku posielať svoju osobnú správu LGBTI osobám v Južnej Afrike. Stužky budú následne distribuované medzi účastníkov a účastníčky na všetkých pochodoch PRIDE, ktoré sa v krajine budú organizovať,“ hovorí Jela Dobošová z Amnesty International LGBTI aktivistickej skupiny.