AI víta správu Európskeho parlamentu požadujúcu vyšetrenie tajných operácii CIA

Parlament EÚ prijal správu, ktorá vyzýva krajiny únie k vyšetreniu spolupráce so CIA pri zriaďovaní miest, kde boli držaní a mučení podozrivý z terorizmu. Amnesty International tento krok víta.

Amnesty International víta nedávne hlasovanie Európskeho parlamentu z 11. septembra, kedy parlament 568 hlasmi schválil správu o zodpovednosti európskych krajín za porušovanie ľudských práv, vrátane mučenia. Správa požaduje, aby krajiny splnili svoju zákonnú povinnosť a preskúmali svoju úlohu v globálnom ťažení CIA, ku ktorému patria tajné väzenia, mučenie či násilné zmiznutia údajne podozrivých z terorizmu.

„Je to skvelý výsledok. Správa bola prijatá jasnou väčšinou poslancov zo všetkých politických skupín. Už od roku 2007 sme viedli kampaň, ktorá upozorňovala na túto problematiku. Stále však ešte ostáva veľa práce. Teraz je potreba, aby jednotlivé vlády začali podnikať jasné a konkrétne kroky, aby sa prestali vyhýbať svojej zodpovednosti,“ povedal Nicolas Beger,  riaditeľ európskej pobočky Amnesty International.

Amnesty International zahájila kampaň Odomknite pravdu v Európe v rovnakom čase, kedy sa schvaľovanie správy dostalo do finálnej fáze. Počas nej bola poslaná petícia s tisíckami podpisov Martinu Schulzovi, predsedovi Európskeho parlamentu. Nijaká krajina EÚ sa doposiaľ nevyrovnala s povinnosťou vyšetriť svoju úlohu v programoch CIA.

Správa sa zameriava na tri európske krajiny, o ktorých je známe alebo u ktorých sa predpokladá, že mali tajné väzenia CIA: Litva, Poľsko a Rumunsko. Všetky tri vlády popierajú, že by bol niekto tajne zadržovaný na ich území, dôkazy ale nezverejnili.

V Poľsku vyšetrovanie ohľadne tajného väzenia CIA pokročilo len málo, okrem toho štátni zástupcovia odmietli, aby bola verejnosť adekvátne informovaná. Rumunsko kategoricky poprelo akékoľvek zapojenie do programu CIA, vrátane dôveryhodných tvrdení o tajnom väzení CIA a odmietlo ďalšie vyšetrovanie.

Navzdory čerstvým informáciám o uskutočnených letoch do a z Litvy, úrady vo Vilniusu stále odmietajú nanovo otvoriť vyšetrovanie dvoch tajných miest CIA zriadených v rokoch 2002 až 2004.

Aj keď letové údaje a informácie zverejnené v roku 2011–12 jasne ukazujú zapojenie Dánska a Fínska, obidve vlády odmietli vyšetriť dodržovanie ľudských práv. Fínsko v júli minulého roka odmietlo odporúčanie vyplývajúce zo správy OSN, ktoré žiadalo vyšetrenie úlohy krajiny v programoch CIA a odškodnenie obetí.

Amnesty International bude i naďalej usilovať o získanie informácií o miestach, ktoré by mohli osvetliť, či tam bol niekto zadržiavaný.