AI vyzýva Miroslava Lajčáka: podpíšte Dohovor o zákaze kazetovej munície

Amnesty International (AI) Slovensko vyzýva nového ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka, aby si za jednu z priorít svojho pôsobenia zvolil podpísanie Dohovoru o zákaze kazetovej munície. 

Kazetová munícia sa používala i vo vojenskom konflikte v Bosne a Hercegovine, kde Miroslav Lajčák pôsobil ako Zvláštny vyslanec Európskej únie. Amnesty International verí, že Lajčák mal možnosť presvedčiť sa o ničivých účinkoch tejto zbrane na civilné obyvateľstvo. Bosna je jedným z území, kde aj v súčasnosti dochádza k prípadom smrti a zmrzačenia nevybuchnutými zvyškami bômb.

Kazetová munícia sa vo vzduchu roztriešti na individuálne bomby, z ktorých mnohé po dopade nevybuchnú a zostávajú rozptýlené po okolí. Aj po ukončení ozbrojeného konfliktu sú nebezpečnou a ohrozujúcou zbraňou namierenou v prvom rade proti civilistom. Použitie tejto munície je preto v priamom rozpore s medzinárodným právom.

Amnesty International považuje za šokujúce, že Slovenská republika sa naďalej podieľa na výrobe a exporte tohto druhu munície a odmieta sa pripojiť k dohovoru zakazujúcemu jej výrobu, skladovanie a použitie, ktorý zatiaľ podpísalo 95 štátov sveta.