Akcia Spravodlivosť pre ženy v Bosne a v Hercegovine

27. a 28.apríla sa premietal film Grbavica v Liptovskom Mikuláši a v Banskej Bystrici. Vašou účasťou a podpisom ste podporili ženy v Bosne a Hercegovine, ktoré boli znásilnené príslušníkmi paramilitantných skupín, armád a policajných síl počas vojny v rokoch 1992-1995.

Aktivistické skupiny v Liptovskom Mikuláši a Banskej Bystrici minulý týždeň premietali dojímavý filmu Grbavica o utrpení bosnianskej ženy znásilnenej srbskými vojakmi. Premietanie filmu bolo spojené s podpisovaním pohľadníc adresovaných predsedovi vlády Bosny a Hercegoviny Nikolovi  Špirićovi. V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši sa podpísalo 30 pohľadnic. Za podporu a Vašu účasť ďakujeme.