Filters applied

13 results

Sort by
Bosna a Hercegovina Ozbrojený konflikt a zbrane

Generál Blaškič

AI považuje postavenie generála Tihomíra Blaškiča pred Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, za dosiahnutie spravodlivosti pre obete vojnových zločinov v Bosne – Hercegovine Blaškiča súd uznal za vinného celkovo v 20 prípadoch...