Akcia za obete japonského vojenského sexuálneho otroctva v Bratislave

V pondelok 3. septembra od 16,00 do 18,00 hod. sa pred Veľvyslanectvom Japonska na Hlavnom námestí v Bratislave uskutočnila akcia, na ktorej  aktivisti bratislavskej skupiny AI odovzdali veľvyslanectvu hromadný list pre japonského premiéra. 

Podpísaní ho v ňom žiadajú, aby Japonsko priznalo svoju zodpovednosť za inštitucionalizované násilie voči sexuálnym otrokyniam „ženám – utešiteľkám“ počas II. svetovej vojny, aby vláda priznala týmto obetiam alebo ich príbuzným adekvátnu kompenzáciu a tiež aby Japonsko ratifikovalo Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu. Aktivisti AI pred veľvyslanectvom rozdávali letáky, informovali o príbehoch „žien – utešiteliek“ a zbierali ďalšie podpisy pod list pre japonského premiéra.

Ďalšie informácie najdete: www.amnesty.sk/index.php?page=clanok&id=508

foto: Daša Barteková