Ako (ne)zneužívať policajnú silu v čase pandémie

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, je dôležité poznať naše práva, pokiaľ ide o zásahy polície. Policajné násilie sa stalo jedným z fenoménov, ktoré definovali rok 2020 –⁠ od brutálnej smrti Georga Floyda v USA až po násilné represie proti protestujúcim v Bielorusku, Hongkongu či Nigérii –⁠ a pandémia COVID-19 zneužívanie právomocí polície na celom svete iba zhoršila.

Amnesty International dnes vydala novú správu Zásahy proti COVID-19: Pandémia a zneužívanie policajnej sily, v ktorej zdokumentovala, že štátne bezpečnostné zložky zohrali pri riešení problému verejného zdravia príliš veľkú úlohu. V mnohých krajinách polícia zneužila svoje právomoci, či už hovoríme o hromadnom zatýkaní, používaní hrubého fyzického násilia alebo dokonca streľbe na ľudí, ktorí porušili opatrenia zavedené s cieľom ochrany verejného zdravia alebo sa zúčastnili pokojných demonštrácií.

Mnoho vlád zneužilo pandémiu ako zámienku na zavedenie represií a zatýkanie novinárov, aktivistiek a zdravotníckeho personálu iba na základe toho, že zdieľali informácie týkajúce sa pandémie alebo kritizovali opatrenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu.

Pandémia neoslobodzuje bezpečnostné zložky od povinnosti rešpektovať a chrániť ľudské práva obyvateľstva. Aj keď určité obmedzenia ľudských práv sú v čase pandémie prípustné, musia stáť na právnom základe, byť aplikované iba v nevyhnutnej a primeranej miere a slúžiť legitímnym cieľom, akým môže byť ochrana verejného zdravia.

Výskum Amnesty ukázal, že príliš veľa bezpečnostných zložiek prekročilo svoje právomoci –⁠ napríklad zavedením plošného zákazu zhromažďovania alebo použitím smrtiacej sily voči ľuďom, ktorí pre seba ani svoje okolie nepredstavovali bezprostredné riziko.

Aký by bol teda správny prístup polície v čase pandémie? Amnesty prináša stručného sprievodcu štandardmi, ktoré sú založené na medzinárodnom práve v oblasti ľudských práv.

Polícia a bezpečnostné zložky by mali:

 • Pri presadzovaní opatrení zavedených v záujme ochrany verejného zdravia postupovať opatrne. 
 • Pri všetkých zásahoch uprednostniť deeskaláciu situácie, mediáciu a vyjednávanie. 
 • Vždy sa ubezpečiť, že ich reakcia je legitímna, nevyhnutná a primeraná a že pandemickú situáciu ešte viac nezhoršuje.
 • Zabezpečiť, aby presadzovanie zákona a opatrení nezasahovalo do ľudských práv viac, ako je potrebné, a aby pri vynucovaní dodržiavania platných opatrení bezpečnostné zložky nespôsobovali väčšie škody ako tie, ktorým chcú zabrániť.
 • Zabezpečiť, aby štát nezasahoval do činnosti médií, blogerov, obrancov ľudských práv a aktivistiek.
 • Vyhýbať sa používaniu hrubej sily, obzvlášť ak by jej použitie mohlo ľuďom, voči ktorým je použitá, spôsobiť zranenie alebo ich ohroziť na živote.
 • Zjednodušiť ľuďom uplatňovanie práva na pokojné zhromažďovanie.
 • Pri zásahu na verejných zhromaždeniach používať dráždivé chemické látky, ako napr. slzotvorný plyn, výlučne v prípade, ak na podujatí vypukne násilie, ktoré sa nedá zastaviť zásahom voči násilnému jedincovi, a iba ako nástroj poslednej voľby.
 • V záujme toho, aby zabránili šíreniu nákazy COVID-19, by mali bezpečnostné zložky zadržať a väzniť ľudí iba v prípade, že nie je dostupné iné riešenie.
 • Ak sú zatýkanie a väzba nevyhnutné, zabezpečiť dodržanie všetkých dostupných opatrení na prevenciu šírenia nákazy.

Polícia a bezpečnostné zložky by nemali:

 • Diskriminačne vymáhať dodržiavanie opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 od ľudí, ktorí sa nimi nemôžu riadiť (napr. ľudia bez domova, ktorí sa nemajú možnosť spoločensky izolovať).
 • Vynucovať dodržiavanie protipandemických opatrení ponižujúcim spôsobom.
 • Používať policajnú silu na potláčanie slobody prejavu.
 • Nútene ľudí vysťahovávať.
 • Ilegálne vyhosťovať ľudí na úteku, migrujúcich a ľudí, ktorí prišli do krajiny za prácou.
 • Správať sa násilne voči ľuďom, ktorí nekonajú v súlade s protipandemickými opatreniami výlučne preto, aby si zabezpečili základné potreby (napr. stravu, lieky či lekársku pomoc).
 • Vynucovať dodržiavanie protipandemických opatrení hrubou silou, keď je pravdepodobné, že ľuďom, voči ktorým je použitá, spôsobí zranenie.
 • Pri vymáhaní dodržiavania protipandemických opatrení používať strelné zbrane.
 • Nasadzovať zadržaným na hlavu kapucne, s cieľom chrániť sa pred nákazou COVID-19: nefunguje to a ľuďom, ktorým takto – častokrát násilne – kapucňu cez tvár navlečú, môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy.
 • Plošne zakázať verejné zhromaždenia.
 • Násilne rozpustiť pokojné zhromaždenie – a to ani v záujme dodržiavania protipandemických opatrení.
 • Zadržiavať ľudí v preplnených väzniciach a na iných miestach, kde im hrozí nákaza.

Najdôležitejšie je mať na pamäti, že najvyššou povinnosťou štátnych orgánov a bezpečnostných zložiek vrátane polície je rešpektovať a chrániť právo na život.

Tlačovú správu Amnesty Slovensko k tejto téme nájdete na tomto odkaze: https://www.amnesty.sk/covid-19-vlady-musia-prestat-pouzivat-pandemiu-ako-zamienku-na-porusovanie-ludskych-prav/.