Akým smerom sa uberá Ukrajina?

Foto: Michal Burza

Vo svojom inauguračnom príhovore začiatkom júna nový ukrajinský prezident Porošenko sľúbil, že Ukrajinu zblíži s Európou a postaví z Ukrajiny „novú veľkú krajinu“. Ukrajinská vláda má teraz možnosť nastaviť nový kurz krajine, v ktorej sa budú dodržovať ľudskoprávne záväzky v rámci Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Protesty sa začali pred viac ako siedmimi mesiacmi v novembri 2013, obete hrubej sily zo strany polície stále čakajú na spravodlivosť. Vidíme len pomalý a čiastočný progres vo vyšetrovaní. Amnesty International má obavy, že úrady ale nevyšetrujú individuálne sťažnosti týkajúce sa porušovaní práv zo strany polície, tak ako stanovuje Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu. Nová vláda čelí okupácii na Kryme a  vypuknutiu nepriateľstva na východe, avšak, ak sa nepodarí zabezpečiť spravodlivosť pre obete EuroMaydanu, vláda tak zdradí nádeje mnohých ľudí, ktorí sa zúčastnili demonštrácií.

Amnesty International robila rozhovory s 20 ľuďmi, ktorí sa stali obeťami použitia neprimeranej sily zo strany polície počas troch mesiacov protestov v Kyjeve /od novembra 2013 do februára 2014/. Obete a ich právnici sú frustrovaní z pomalého procesu vyšetrovania a zjavne nedostatočného vyšetrovania ich tvrdení, zlyhania úradov identifikovať páchateľov a slabej komunikácie zo strany Generálneho prokurátora. V súvislosti s udalosťami EuroMaydanu boli vznesené dve obvinenia, aj keď je otázne či tresty boli adekvátne.

Úlohou štátneho prokurátora v prípadoch všeobecného práva má byť zabezpečovanie nestrannosti. Na základe mnohých prípadov sme videli, že štátna prokuratúra nie je toho schopná. Viaceré rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva kritizovali spôsob, akým boli vyšetrovania vedené a odporučil vytvorenie nezávislého vyšetrovacieho mechanizmu na Ukrajine, ktorý by bol zásadným krokom v boji proti beztrestnosti polície.

Existuje ale progres vo vyšetrovaní niektorých vysoko postavených ľudí: päť z nich bolo obvinených z prekročenia úradných právomocí (Článok 365 Trestného zákona) v súvislosti s rozpustením demonštrácie z noci 29-30 novembra 2013. Medzi nimi sú šéf polície v Kyjeve, zástupca vedúceho verejného poriadku, a vedúci mestského úradu v Kyjeve.

Najväčší problém, ktorý musí vláda riešiť je mučenie a praktiky zlého zaobchádzania. Násilnosti a porušovanie práv zo strany polície počas štyroch mesiacoch protestov len poukázali na to, že sa jedná o systémový problém. Máme indície, že úrady nie sú ochotné začať efektívne a nezávislé vyšetrovanie z politických dôvodov. Súčasná potreba nasadiť zamestnancov ministerstva vnútra v boji proti povstalcom v juhovýchodnej časti krajiny môže znížiť politickú vôľu vyšetrovať konkrétne obvinenia a stíhania voči policajtom počas EuroMaydanu.

Amnesty International je presvedčená, že tieto systémové problémy vyžadujú trvalé štrukturálne riešenie. Musí sa okamžite a efektívne prešetriť násilie páchané na Euromajdane. V dôsledku nedávnych udalostí na Ukrajine musí nová vláda zriadiť nezávislý mechanizmus na vyšetrovanie trestných činov, ktoré boli vykonané príslušníkmi policajného zboru. Vyšetrovací mechanizmus okamžite vytvorený, ako naozaj nezávislá, nestranná a efektívna inštitúcia na vyšetrovanie zločinov spáchaných príslušníkmi policajných zborov.

Amnesty International Ukrajina, spolu s ďalšími domácimi mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa ľudskými právami sú zapojené v advokačných službách na zriadenie tohto mechanizmu. V súčasnosti, aj na základe zníženia tlaku zo strany EÚ, sa proces vytvorenia tohto vyšetrovacieho mechanizmu ale spomalil.

Blog – https://www.amnesty.sk/ukrajina-nedovera-a-strach-o-buducnost-v-mariopole/