Amnesty International na festivale Pohoda

AI na Slovensku aj tento rok prezentovala svoju činnosť v infostánku, ktorý na festivale Pohoda, ktorý sa uskutočnil 20. a 21. júla 2007 na lestisku v Trenčíne. 

V infostánku na festivale Pohoda dobrovolníci AI poskytovali základné informácie o Amnesty International a jej kampaniach a o úspešných prípadoch, na ktorých AI v minulosti pracovala.
Za dva dni sa podarilo na festivale zozbierat takmer 600 podpisov pod petície k aktuálnym prípadom, ktorých sa AI práve venuje.

Ďakujeme tým, ktorí nás podporili a tešíme sa na stretnutie na ďalšom ročníku festivalu Pohoda v Trenčíne.