Amnesty International na Slovensku sa pridala k iniciatíve za občianskeho ombudsmana

Napriek desať rokov trvajúcemu úsiliu mimovládnych neziskových organizácií bolo Slovensko až do decembra minulého roka jednou z posledných krajín v Európe, v ktorej ešte stále nebol zriadený tzv. verejný ochranca práv (ombudsman). Novoprijatý zákon o verejnom ochrancovi práv, účinný od 1. januára 2002, je označovaný za veľký úspech.

Samotné schválenie zákona o ombudsmanovi je však len prvým krokom. Druhým, rovnako dôležitým je, aby na čele tejto významnej inštitúcie stála osoba, ktorá je známa svojimi pevnými morálnymi postojmi, dlhodobým angažovaním sa v oblasti ochrany ľudských práv a ktorá nie je zaťažená pôsobením v totalitnom komunistickom režime. Mimovládne neziskové organizácie sa preto rozhodli, že poslancom NR SR adresujú verejnú výzvu, aby sa zriekli straníckeho vnímania spoločenského a politického života a na post ombudsmana zvolili kandidáta slovenských mimovládnych organizácií, advokáta a obhajcu ľudských práv Jána Hrubalu.
JUDr. Ján Hrubala mnohokrát preukázal svoje morálne i odborné kvality. Ako sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici napr. odmietol dať v roku 1995 súhlas na použitie odpočúvacích zariadení pri pokuse o diskreditáciu biskupa Rudolfa Baláža prostredníctvom tzv. kauzy obrazu Klaňanie sa Troch kráľov. V justícii pôsobil aj v rôznych riadiacich funkciách. Ako odborník na problematiku ľudských práv neskôr viackrát úspešne obhajoval záujmy ohrozených komunít a menšín pred úradmi či Ústavným súdom. Právnou pomocou i radami pomáha viacerým mimovládnym organizáciám. Vo svojej advokátskej, publikačnej i vzdelávacej práci sa už dlhší čas venuje presne tomu, čo je aj úlohou ombudsmana – ochrane práv pred zneužívaním moci.”

Vyhlásenie iniciatívy Za občianského ombudsmana. K 20. 1. sa k nemu pridalo 190 mimovládnych organizácií.