Amnesty International opäť na Dúhovom Pride

 21.septembra delegácia Amnesty International prejaví svoju podporu pochodu LGBTI ľudí a zúčastní sa Dúhového Pride. Na Dúhovom Pride tiež vyjadríme  solidaritu s LGBTI ľuďmi v Rusku, ktoré nedávno prijalo zákon, ktorý je namieraný voči menšinám,a ktorý trestá rúhania a stavia mimo zákon aktivizmus LGBTI ľudí. 

Rozmanitosť a tolerancia, rovnosť pred zákonom pre všetkých bez diskriminácie sú heslá, ktoré Amnesty International prinesie v sobotu 21. septembra do ulíc Bratislavy. Vyjadrite solidaritu s lesbami, gaymi, bisexuálmi a transrodovo identifikovanými ľuďmi (LGBT) v Rusku, ktorí čelia prekážkam a nie je im umožnené slobodne sa zhromaždiť v uliciach svojich miest.  Staňte sa aj vy súčasťou delegácie Amnesty International.

Svojou účasťou podporíte LGBTI ľudí na Slovensku a vyjadríte solidaritu ruskej LGBTI komunite, kde Štátna Duma v Moskve nedávno schválila dva nové zákony s cieľom vytlačiť názory menšín. Prijaté zákony svedčia o zmenšujúcom sa priestore pre slobodu prejavu v Rusku. Reprezentujú pokus vlády posilniť svoju popularitu aj za cenu obmedzenia základných práv a slobôd individuálnych osôb.

V prípade porušenia prvého zákona, ktorý mení a dopĺňa Trestný zákonník sa pokutou a 3 rokmi väznenia budú trestať „verejné akcie vyjadrujúce “neúctu k spoločnosti a prejavy urážajúce náboženské cítenie veriacich“ v prípade, ak sa budú konať na uctievaných miestach.  Druhý zákon stanovuje vydieračské pokuty za „propagáciu netradičných sexuálnych vzťahov“ medzi deťmi.  Tieto zákony odzrkadľujú rozhodnutie ruských autorít diktovať, čo ľudia môžu a nemôžu povedať vo všetkých oblastiach života.

Aj keď v dnešných dňoch je pohľad uprený hlavne na Rusko, subsaharská Afrika tiež rieši LGBTI „problémy“ ako zločin. Homofóbne útoky a obťažovanie sú po celej subsaharskej Afrike stále viditeľnejšie, čo dokazuje nebezpečne rýchlo šíriaca sa homofóbia v tomto regióne.   V mnohých štátoch Afriky sa vlády usilujú o sprísnenie doterajších zákonov postihujúcich tieto činy alebo zavedenie nových, často drakonických trestov vrátane trestu smrti.

Za posledných päť rokov boli prijaté nové zákony kriminalizujúce homosexuálne správanie  v Južnom Sudáne a Burundi. V Ugande, Libérii a Nigérii sú v parlamentoch prejednávané návrhy zákonov sprísňujúce doterajšie tresty. I v krajinách, v ktorých zákony kriminalizujúce homosexualitu nie sú uplatňované, môžu tieto normy slúžiť ako prostriedok nátlaku, najmä k vydieraniu zo strany policajtov i bežných ľudí.

Ak chcete byť hlasom tých, ktorí hlas nemajú a tak vyjadriť podporu ich právam prihláste sa už dnes do delegácie Amnesty International: [email protected]