Amnesty International požaduje prístup na Guantánamo

Vzhľadom na rastúce obavy o zaobchádzanie s osobami väznenými na základni v zálive Guantánamo na Kube, požiadala Amnesty International 22. januára listom americké úrady, aby umožnili prístup k väzňom. “Je nevyhnutné, aby mali prístup k právnikom ako aj k humanitárnym pozorovateľom, čím bude zaručené, že ich základné ľudské práva sú v plnom rozsahu rešpektované,” prehlásila organizácia.

“Po desaťročiach skúseností skúmania zaobchádzania s väzňami i metód využívaných pre získavanie informácií, sa Amnesty International domnieva, že práve intenzívne utajovanie informácií z Guantánamo je v súčasnej situácii veľmi znepokojujúcim javom.

“Držanie väzňov v samotkách, ich ponižovanie rôznymi spôsobmi, napríklad oholením, to sú všetko klasické metódy na zlomenie psychiky väzňov a ich odporu kvôli výsluchu,” vyhlásila organizácia. “Nevieme, čo je to skutočným zámerom amerických úradov, pretože z prípadu väznených na Guantánamo robia tajomstvo a upierajú im právo na prístup k vlastným obhajcom. Môžeme však potvrdiť, že takéto nelegálne metódy sa používajú na celom svete na získanie výpovedí a iných dôležitých informácií počas výsluchu. USA musia umožniť verejnú prehliadku väznice a dovoliť väzneným návštevu právnikov.”

AI americkým úradom pripomína, že všetky zadržiavané osoby, vrátane tých, ktorí sú počas vojenského konfliktu chránení Ženevskou konvenciou a inými medzinárodnými humanitárnymi zmluvami, majú určité základné nespochybniteľné práva, vrátane práva na spravoldivý súdny proces v prípade. Patrí sem aj právo byť informovaný o svojich právach, právo na prístup k právnemu zástupcovi na základe slobodného výberu, právo nevypovedať bez toho, aby to bolo neskôr voči nemu použité, a tiež právo nevypovedať bez prítomnosti právneho zástupcu. Zadržaní majú aj právo na prístup k sudcovi, schopnému preskúmať zákonnosť uväznenia s tým, že ak by bolo zadržiavanie nezákonné, môže sudca nariadiť prepustenie. Dôkazy získané bez priznania týchto základných ľudských práv väneným osobám nemôžu byť použité na súde.

“Nepriznanie medzinárodne uznávaných práv, vrátane práva na spravodlivý súd, môže v rámci Ženevskej konvencie alebo inej medzinárodnej humanitárnej zmluvy znamenať vojnový zločin,” vyhlásila Amnesty International.

Organizácia zároveň dodala, že i keď sú väzni na Guantánme v centre medzinárodnej pozornosti, svetová verejnosť by nemala zabúdať na tisícky väzňov zadržiavaných v Afganistane, stovky osôb uväznených na základe antiteroristickej legislatívy v krajinách ako USA alebo Veľká Británia, ktorých základné práva, vrátane práva na spravodlivý súdny proces, sú tiež porušované.