Filters applied

116 results

Sort by
Európa Práva pracujúcich

Nová smernica EÚ o náležitej starostlivosti veľkých podnikov je prelomovým krokom k dodržiavaniu ľudských práv

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL24. MÁJA 2024 Ministri a ministerky 27 členských štátov EÚ dnes hlasovali o prijatí smernice, ktorá od veľkých podnikov vyžaduje, aby identifikovali a riešili negatívne vplyvy svojej činnosti na ľudské práva a životné prostredie. Schválenie smernice predstavuje...
Arménsko Diskriminácia žien a dievčat

Vybrané ľudskoprávne problémy v regióne Európy a strednej Ázie z výročnej správy Amnesty International o stave ľudských práv v roku 2023

PRÍLOHA TLAČOVEJ SPRÁVY AMNESTY INTERNATIONAL 24. APRÍLA 2024  Východná Európa a stredná Ázia  Upevňovanie autoritárstva v Európe a strednej Ázii, ktoré ďalej podnecovala Ruská agresia na Ukrajine, viedlo v roku 2023 k početným útokom na ľudské práva aj ich obrancov a obrankyne v oblasti....
Afrika Diskriminácia žien a dievčat

Amnesty International bije na poplach v súvislosti s flagrantným porušovaním medzinárodného práva a ľudských práv v roku 2023

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL24. APRÍLA 2024 Čomu sa výročná správa o stave ľudských práv v roku 2023 venuje:  Takmer úplný rozklad medzinárodného práva  Amnesty International vydáva výročnú správu o stave ľudských práv vo svete, v ktorej hodnotí ľudskoprávnu situáciu v 155...