Amnesty International Slovensko si pripomenie výročie Nežnej revolúcie na Koncerte pre všímavých v bratislavskom PKO

Amnesty International Slovensko si výročie Nežnej revolúcie pripomenie na druhom ročníku Koncertu pre všímavých organizovaným Agentúrou Pohoda, Alianciou Fair Play a Nadáciou Pontis. Ako jedna zo 14 neziskových organizácií, ktoré si v PKO 17. novembra rozložia svoje stánky, predstaví Amnesty International Slovensko výstavu o osudoch československých občianskych aktivistov, ktorí boli pred rokom 1989 uväznení za presadzovanie práva na slobodu prejavu a za oslobodenie ktorých sa Amnesty International zasadzovala.

„Členovia Amnesty International po celom svete si pred rokom 1989 adoptovali mnohých predstaviteľov československého disentu, najmä signatárov Charty 77 ako väzňov svedomia a na týchto prípadoch dlhodobo pracovali. Vytvárali medzinárodný tlak na predstaviteľov vlády žiadajúc ich prepustenie, organizovali verejné podujatia, kde sa pre svoju činnosť usilovali získať podporu širokej verejnosti,“ uviedla Alexandra Malangone, riaditeľka Amnesty International Slovensko.

„Amnesty International pomáhala nespravodlivo väzneným v Československu aj účasťou na súdnych procesoch. AI informovala pravidelne vo svojich výročných správach o situácii v Československu, uvádzala i konkrétne príklady nespravodlivo odsúdených a uväznených ľudí, ako aj informácie o neľudských a krutých podmienkach vo väzniciach,“ povedala Malangone.

Amnesty International poskytovala finančnú pomoc rodinám väzňov svedomia a zo svojich podporných fondov pomáhala samotným väzňom po ich návrate z väzenia.

„Výstava tiež poukazuje na konkrétne osudy súčasných väzňov svedomia, za oslobodenie ktorých sa Amnesty International významne zasadzuje, a ktorí si v krajinách ako Čína, Kuba, alebo Barma odpykávajú tresty za uplatňovanie svojich základných práv a slobôd,“ dodala Malangone.