Amnesty International upozorňuje na ľudskoprávne riziká konfliktu na Ukrajine

Amnesty International vydala 28. januára 2022 novú tlačovú správu, v ktorej upozorňuje na vážne ľudskoprávne riziká, ktoré predstavuje ďalšie vyostrovanie situácie na ukrajinsko-ruskej hranici. 

Rastúce ceny jedla a liečiv, ako aj krízové zatváranie niektorých škôl, už dnes negatívne ovplyvňuje základné práva Ukrajincov a Ukrajiniek. Potenciálny ozbrojený konflikt by mohol viesť k civilným stratám a vážne by ohrozil aj živobytie obyvateľstva oblasti. Prípadné škody na infraštruktúre či nedostatok potravy by zároveň mohli viesť k masívnemu sťahovaniu či úteku obyvateľstva tak vnútri krajiny, ako aj do okolitých krajín.


„Riziko vojenského konfliktu už dnes ohrozuje základné práva miliónov ľudí na Ukrajine. Dopady vojny, ak by k nej došlo, by boli pre ľudí v krajine devastujúce. Moderná história Ukrajiny je poznačená konfliktmi s Ruskom vrátane prítomnosti ruských vojakov na Donbase a anexie Krymu. Armáda pošliapala ľudské práva mnohých civilistov a civilistiek, rodiny a celé komunity boli násilne rozdelené. Je čas zastaviť tento cyklus utrpenia,“ povedala Agnès Callamard, generálna tajomníčka Amnesty International. 


„Je nevyhnutné, aby sa pozornosť a aktivity medzinárodného spoločenstva, vrátane Slovenska, prioritne zamerali na zamedzenie konfliktu.  Ak však tieto snahy zlyhajú, následky budú desivé. Bude to pravdepodobne humanitárna katastrofa na celom kontinente s miliónmi utečencov, ktorí budú hľadať ochranu a solidaritu v susedných európskych krajinách. V takom prípade sa musí Slovensko zachovať v maximálnej možnej miere solidárne, zodpovedne a v súlade so svojimi ľudskoprávnymi záväzkami,“ povedal Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty Slovensko.