Amnesty International vyzýva vlády na prijatie jezídskych žien a detí

Takmer 2000 jezídskych detí, ktoré sa vrátili do svojich rodín potom, ako ich držali v zajatí skupiny ozbrojencov označujúcej sa ako Islamský štát, trpí fyzickými a duševnými zdravotnými problémami, varuje Amnesty International v novej správe Dedičstvo teroru: Osud jezídskych detí, ktoré prežili v zajatí Islamského štátu. Správa reaguje na vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, ktoré spáchali bojovníci tzv. Islamského štátu v Iraku od roku 2014 do roku 2017 a ktoré OSN označuje za genocídu jezídskej komunity. 

„Mnoho detí, ktoré prežili, sa zo zajatia k rodinám vrátilo s chorobami a trvalým alebo dlhodobým zdravotným znevýhodnením po zraneniach. Najviac z nich trpí posttraumatickou stresovou poruchou, úzkosťami, depresiami a nočnými morami.“

Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko

Amnesty International upozorňuje, že pomoc treba poskytnúť najmä dvom skupinám detí: bývalým detským vojakom, ktorých skupiny hlásiace sa k Islamskému štátu držali v zajatí o hlade, mučili a nútili bojovať, a dievčatám, ktoré boli vystavené sexuálnemu násiliu. 

„Prinútili ma bojovať. Musel som to urobiť, inak by ma zabili. Nemal som inú možnosť. Bojoval som, aby som prežil. Je to to najhoršie a najponižujúcejšie, čo sa môže človeku stať,“ hovorí Sahir*, ktorého ako 15-ročného uniesli. 

Jezídske dievčatá, ktoré prežili sexuálne násilie, trpia celým radom zdravotných problémov. Medzi časté následky prekonaných poranení patria vaginálne fistuly, zjazvenie a ťažkosti počať alebo donosiť dieťa. 

Hadiya, 8 rokov

„Bola som dieťa, keď ma prinútili vydať sa. Spôsobili mi veľa utrpenia. Prajem si, aby bola moja budúcnosť lepšia. Chcem, aby sa zodpovedali za to, čo mi urobili,“ hovorí 14-ročná Randa*, ktorá žila v zajatí päť rokov. 

Lekárka, ktorej organizácia poskytla zdravotnú a psychosociálnu starostlivosť stovkám preživších žien a dievčat, pre Amnesty International povedala, že takmer všetky dievčatá vo veku od 9 do 17 rokov boli znásilnené alebo vystavené inému sexuálnemu násiliu. Amnesty International zistila aj to, že existujúce služby a programy pre obete sexuálneho násilia do značnej miery dievčatá zanedbávali. 

Jezídske ženy a dievčatá porodili v dôsledku sexuálneho zotročovania bojovníkmi tzv. Islamského štátu stovky detí. Mnohé z týchto detí jezídska komunita vylúčila. Problematický je aj postoj jezídskej Najvyššej duchovnej rady a súčasný právny rámec v Iraku, ktorý nariaďuje, že každé dieťa, ktoré má „neznámeho“ alebo moslimského otca, musí byť registrované ako moslimského vierovyznania. Viaceré ženy pre Amnesty International potvrdili, že boli oklamané alebo donútené, aby opustili svoje deti. 

„Prosím, prijmite nás a prijmite naše deti. Nechcela som mať dieťa od týchto ľudí. Bola som donútená mať syna. Nikdy by som nežiadala o zlúčenie s jeho otcom, ale potrebujem sa znovu stretnúť so svojím synom.“ 

Janan (22), ktorá si zažila násilie ISIS

Amnesty International preto vyzýva medzinárodné organizácie ako Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), aby zabezpečili čo najrýchlejšie presídlenie alebo humanitárne premiestnenie týchto žien a detí v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi a zahraničnými vládami. 

Jezídske ženy boli zotročované, mučené a zažívali sexuálne násilie. Nedovoľme, aby ďalej trpeli. Je potrebné zabezpečiť, aby mohli žiť so svojimi deťmi, a spraviť všetko preto, aby v budúcnosti nedochádzalo k nútenému odlúčeniu matiek a detí. Apelujeme na štáty, aby im poskytli možnosti medzinárodného presídlenia alebo premiestnenia spolu so svojimi deťmi, vzhľadom na obrovské riziká, ktorým čelia v Iraku, vysvetľuje Sloboda. 

Aj keď Slovensko v posledných rokoch vyhovelo len veľmi málo žiadostiam o azyl, Amnesty International Slovensko je toho názoru, že by utrpenie jezídskych žien a detí v Iraku nemalo ignorovať a malo by si vziať príklad zo štátov, ktoré sa snažia jezídskej komunite pomôcť. Jednou z krajín, ktorá poskytla Jezídkam a ich deťom útočisko, je Francúzsko. 

„Po takmer šiestich rokoch od útoku takzvaného Islamského štátu na jezídsku komunitu musia štátne orgány v Iraku, ako aj medzinárodné spoločenstvo, urobiť potrebné kroky, aby poskytli týmto ženám a deťom podporu, na ktorú majú nárok,“ dodal Sloboda. 

*Mená boli zmenené v záujme ochrany identity opýtaných. 


PS: Naša nová webstránka je v procese premeny na novú, modernejšiu, prehľadnejšiu a interaktívnejšiu verziu, niektoré stránky preto nemusia plne fungovať. Ďakujeme za porozumenie.