Barma… Poznáme ju?

Bratislavská skupina Amnesty International na Slovensku vo štvrtok 13.3. pripravila diskusiu o krajine plnej kontrastov. 

Vo štvrtok 13.3. 2003 o 15.30 v Centre nezávislej žurnalistiky na Štúrovej 9 (I.poschodie)

Predstavenie Barmy a jej kultúry
Otázky porušovania ľudských práv
Premietanie dokumentárneho filmu Barma zvnútra (Inside Burma)

Ďakujeme občianskemu združeniu Človek v ohrození za zapožičanie filmu.