Beseda o zákaze výroby kazetovej munície na Slovensku

5.apríla sa na Katolíckom gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici uskutočnila ďalšia beseda o zákaze kazetovej munície.

Aktivistky z Banskobystrickej skupiny prišli medzi aktívnych študentov tretieho ročníka po druhýkrát. Po besede na tému tresti sa tentokrát mali možnosť študenti dozvededieť viac o aktuálnej kampani Amnesty International, ktorej cieľom je pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o kazetovej munícii. Diskusia sa rozprúdila pri otázkach ohľadne likvidácie munície a aktivitách, ktoré doposiaľ Amnesty International v rámci tejto kampane urobilo. Svoje nie zákazu výroby a exportu tohto druhu munície prejavili študenti podpisom petície adresovanej ministrovi obrany Ľubomírovi Galkovi. Viac informácii nájdete tu.