Biznis a ľudské práva

20.marca sa v priestoroch Pamätníka SNP v Banskej Bystrici konala diskusia k celosvetovej kampani Biznis a ľudské práva. Diskusiu viedol člen Univerzitnej skupiny AI v Banskej Bystrici, ktorá bola zoorganizovaná v rámci podujatia Jeden svet v regiónoch.

Cieľom diskusie bolo oboznámiť divákov a diváčky s problematikou porušovania ľudských práv  zo strany ekonomických aktérov. Kampaň, ktorej sa AI celosvetovo venuje chce dosiahnúť podporu firiem v ich zodpovednom správaní ako aj legislatívne kroky na úrovni EÚ. Ďalším cieľom je zabrániť negatívnym praktikám, ako sú detská práca, diskriminácia, nedodržiavanie práv zamestnancov a ekologická devastácia.

Aktivistické akcie skupiny v Banskej Bystrici budú pokračovať v spolupráci s lokálnou skupinou mimovládnej organizácie Greenpeace. Skupiny plánujú zorganizovať podpisovú akciu za úplne vyčistenie únikov ropy v povodí delty Nigeru firmou Shell, ktorá je hlavným producentom ropy v delte Nigeru v Nigérii. Univerzitná skupina bude kampaň prezentovať aj počas medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2012.