Blokáda čerpacej stanice Shell

Bratislavskí aktivisti upozornili na porušovanie ľudských práv spoločnosťou Shell v delte rieky Niger v africkej Nigérii.

V piatok 4.6.2010 sa aktivistom podarilo takmer na dve hodiny blokovať čerpaciu stanicu Shell v na Karloveskej ulici v Bratislave. Cieľom bolo, aby vodiči, ktorí prichádzali na čerpaciu stanicu prostredníctvom letáku sa dozvedeli o situácii v oblasti Delty Nigeru. Obyvatelia tejto krajiny s obrovským ropným bohatstvom trpia už niekoľko desaťročí, tým že veľké ropné koncerny svojím ťažením znečisťujú pôdu, vzduch, a okolité vodné toky, čím dochádza k ich otráveniu a ničeniu základných životných plodín týchto ľudí. Aktivisti zaslali aj oficiálny list zástupcom firmy na Slovensku, vedenie firmy ale s nimi nekomunikovalo. V prípade, že vedenie firmy neprelomí svoje mlčanie, aktivisti sú rozhodnutí sa vrátiť na niektorú z jej čerpacích staníc. Amnesty International týmto žiada ropné spoločnosti, aby akceptovali svoju zodpovednosť za znečisťovanie a tieto územia vyčistili.