Britská spravodajská služba bola nútená odhaliť svoje sledovacie metódy

Zo zverejneného dokumentu vyplýva, že Britská spravodajská služba je presvedčená o tom, že má právo sledovať, čo britskí užívatelia na webe hľadajú, rovnako ako aj ich osobnú komunikáciu.

Predstaviteľ najvyššieho úradu pre boj s terorizmom vo Veľkej Británii bol donútený priznať tajné metódy vlády, ktoré jasne dosvedčujú stály dohľad nad každým užívateľom konta na doménach ako je Facebook, Twitter, Youtube a Google v celom Spojenom kráľovstve. Ohlásili to viaceré organizácie, ktoré bojujú za ľudské práva.

Po vznesení námietky proti britskej vláde organizácie zverejnili tajné metódy vlády, ktoré sú objasnené v písomnom vyhlásení generálneho riaditeľa Úradu pre bezpečnosť a boj s terorizmom Charlesa Farra. Z dokumentu vyplýva, že Britská spravodajská služba je presvedčená o tom, že má právo sledovať, čo britskí užívatelia na webe hľadajú, rovnako ako aj ich osobnú komunikáciu.

“Britskí obyvatelia budú znepokojení, keď zistia, ako vláda ospravedlňuje sledovanie ich osobnej komunikácie,“ povedal riaditeľ práva a politiky Amnesty International Michael Bochenek. ,,Verejnosť by sa mala dožadovať konca tohto hromadného porušovania práva na súkromie.“

Podľa vlády sú všetky komunikácie na Facebooku a iných sociálnych sieťach, rovnako ako vyhľadávanie cez Google, považované za „externé“, nakoľko využívajú internetové platformy so sídlom v USA. Rozdiel medzi internou a externou komunikáciou je kľúčový. Podľa zákona o regulácii vyšetrovacej moci (RIPA), ktorý usmerňuje právomoci verejných orgánov pri sledovaní, interná komunikácia môže byť sledovaná iba na základe mimoriadneho oprávnenia. Takéto oprávnenia môžu byť udelené iba v prípade, že došlo k podozreniu z nezákonnej činnosti. Externá komunikácia však môže byť sledovaná hocikedy a to aj v prípade, že k takýmto podozreniam nedošlo. Britskí užívatelia tak prišli o svoje základné právo – právo na súkromie.

Zverejnenie tohto dokumentu je pokračovaním odhalení o masovom sledovaní a odpočúvaní vo Veľkej Británii, ktoré minulý rok zverejnil Edward Snowden.