Filters applied

53 results

Sort by
Právo na súkromie

Technológie a ľudské práva

Dôležitosť ľudských práv v digitálnom veku stále stúpa. Ľudské práva umožňujú ľuďom vyjadrovať sa v online priestore, zdieľať svoje názory, ako aj vytvárať a používať technológie a mať k nim prístup bezpečným a spravodlivým spôsobom. Technológie sa dajú využiť ako prostriedok na uplatňovanie...
Ázia Etnické menšiny

JCB musí povedať nie nespravodlivosti v Indii

Indické štátne orgány nezákonne demolujú domy, obchody a podniky, ktoré vlastnia a prevádzkujú príslušníci a príslušníčky moslimskej menšiny. Toto konanie predstavuje svojvoľný kolektívny trest a porušenie práva na nediskrimináciu, primerané bývanie a spravodlivý súdny proces. Buldozéry alebo...
Ázia Apartheid

Izrael musí ukončiť okupáciu Palestíny

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL19. FEBRUÁRA 2024 Na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ) sa začínajú verejné pojednávania, počas ktorých má ICJ preskúmať právne dôsledky dlhodobej izraelskej okupácie pásma Gazy a Západného brehu Jordánu. Amnesty International pred začiatkom pojednávaní upozorňuje,...