Filters applied

34 results

Sort by
Európa Práva LGBTI+ ľudí

Rusko prijalo zákaz úradnej zmeny rodu

Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, prijala 14. júla 2023 balík zmien a doplnení rodinného zákonníka a niekoľkých federálnych zákonov. Ich cieľom je zaviesť zákaz úradnej zmeny rodu a rodovo afirmatívnej zdravotnej starostlivosti v Rusku. Osoby, ktoré podstúpili rodovo afirmatívne zákroky...