Činy lídrov EÚ by mali byť dôležitejšie ako slová

Amnesty International vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že ochrana ľudských práv bude základom smernice EÚ. Smernica je pre ochranu práv dôležitá, treba však, aby bola implementovaná do reálneho života.

Hlavy štátov Európskej únie sa 26. a 27. júna stretli v Bruseli, aby sfinalizovali strategické smernice únie – dokument, ktorý má udať smer pre slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť pri práci. Amnesty International vyzýva lídrov, aby zabezpečili, že ľudské práva budú základným pilierom internej aj externej politiky EÚ.

Migranti, Rómovia, lesby, gayovia či bisexuáli ostávajú terčom rozšírenej diskriminácie a násilia. Kontroly na hraniciach spôsobujú utečencom, migrantom či žiadateľom o azyl ujmu a často majú za následok aj straty na životoch. Ich zadržanie je skôr pravidlom, ako výnimkou. Organizácia Amnesty International tvrdí, že toto musí skončiť.

,,Členské štáty EÚ nesmú zabudnúť na svoje záväzky v oblasti ľudských práv. Strategické smernice dávajú únii šancu ukázať víziu toho, čo môže a musí byť dosiahnuté v oblasti ochrany ľudských práv doma i v zahraničí,” povedala Iverna McGowanová, programová riaditeľka európskej kancelárie Amnesty International.

Amnesty International vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že ochrana ľudských práv bude základom smernice EÚ. Smernica je pre ochranu práv dôležitá, treba však, aby bola implementovaná do reálneho života.

Prvým krokom na zabezpečenie dôveryhodnosti únie ako ochrankyne ľudských práv je, aby členské štáty zahrnuli dohodu o potrebe internej stratégie pre ľudské práva do smernice. Táto stratégia je obzvlášť nevyhnutná kvôli nedávnemu zaobchádzaniu členských štátov EÚ s migrantami, utečencami a žiadateľmi o azyl.

,,Drahé a preventívne migračné opatrenia trochu odrádzajú ľudí, ktorí hľadajú bezpečie a útočisko. Boli im odopreté ich práva a vyústilo to do straty životov,” hovorí McGowanová. ,,EÚ musí zaviesť konkrétne opatrenia, nielen preventívne.”

Amnesty International vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali k smernici a zabránili tak ďalším stratám na životoch. To možno dosiahnuť prostredníctvom zvýšenia pátracej a záchrannej aktivity. Členské štáty by mali takisto zabezpečiť, aby ľudské práva boli základom spolupráce a dohôd s krajinami mimo EÚ. Smernica dáva lídrom EÚ príležitosť bojovať proti diskriminácii. Nový predseda Európskej komisie by mal zabezpečiť, aby Európska komisia uplatňovala legislatívu v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

,,Európska únia je na križovatke. Životy a ľudské práva sú v ohrození. Členské štáty a orgány majú príležitosť posilniť svoje záväzky v oblasti ochrany ľudských práv. Iba ak EÚ premení slová na skutky môže byť skutočnou ochrankyňou ľudských práv,” hovorí McGowanová.