Migrants and refugees prior to Disembarkation from the Italian Navy vessel Virginio Fasan, August 2014. The ship patrolled the central Mediterranean between the Italian island of Lampedusa, Tunisia and Libya. The Italian Navy vessel rescued 1,004 refugees and migrants on 14 August 2014. Using two rubber dinghies, a dozen people at a time were transferred to the Fasan. Families were transferred first. Some arrived barefoot, some children were shaking with cold. Men, women and children from Syria, Somalia, Gambia, Bangladesh and other countries were rescued. They were all disembarked in the port of Naples on 15 August 2014.

Členské štáty by nemali oslabiť vítaný posun postoja Európskej komisie v oblasti migrácie

Nové návrhy migračnej agendy, ktoré včera predstavila Európska Komisia sú vítanými posunmi v postoji smerom od „Pevnosti Európy“ k utečeneckej kríze. Migračná agenda obsahuje jasný odkaz na potrebu efektívnych vyhľadávacích a záchranných operácií potrebných na záchranu utečencov a utečenkýň, migrantov a migrantiek. Reaguje aj na dôležitosť bezpečných a legálnych ciest pre zníženie počtu tých, ktorí sú v snahe utiecť pred nebezpečím do Európy nútení vydať sa do rúk prevádzačom.

Amnesty International upozornila vo svojej novej výskumnej správe ´Krutá Líbya: Príbehy migrantov/tiek, utečencov/kýň o únosoch, sexuálnom násilí a zneužívaní´ práve na neutešenú situáciu utečencov/kýň, migrantov/tiek v Líbyi. V správe prináša príbehy znásilnení, mučenia a únosov za výkupné pre pašerákov a prevádzačov, ako aj systematickému vykorisťovaniu ich zamestnávateľmi, prenasledovaniu z dôvodu viery a iným porušeniam zo strany ozbrojených skupín a zločineckých gangov.

„Príšerné podmienky pre migrantov/tky spolu s čoraz väčším bezprávím a ozbrojeným konfliktom v krajine jasne ukazujú na to, aký je život v Líbyi nebezpečný. Bez legálnych ciest, ktorými by mohli utiecť do bezpečia musia vložiť svoje životy do rúk pašerákom ktorí ich bezcitne vydierajú, zneužívajú a útočia na nich“, povedal Philip Luther, Riaditeľ Amnesty International pre Stredný východ a severnú Afriku.

„Medzinárodné spoločenstvo sa z diaľky prizerá na to, ako sa Líbya prepadá do chaosu od skončenia vojenskej kampane pod vedením NATO v roku 2011. Svetoví lídri majú zodpovednosť a musia byť pripravení čeliť dôsledkom. K nim patrí zvýšenie počtu utečencov/kýň a migrantov/tiek, ktorí utekajú pred konfliktom a nekontrolovateľným zneužívaním v Líbyi.“

Na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli boli minulý mesiac predstavené plány na navýšenie zdrojov vyhľadávacích a záchranných operácií v Stredozemnom mori. „Záväzok lídrov EÚ investovať viac zdrojov do vyhľadávacích a záchranných operácií je vítaným krokom. Ľudia však budú aj naďalej zomierať v Stredozemnom mori, dokým sa nebudú záchranné lode nachádzať tam, kde je ich najviac treba – v oblastiach, odkiaľ pochádza najviac volaní o pomoc“, povedal Philip Luther.

Európska rada oznámila plány zintenzívniť snahy identifikovať, zadržať a zničiť lode predtým, ako ich budú môcť pašeráci využiť. Tieto opatrenia však môžu viesť k tomu, že tisícky utečencov/kýň a migrantov/tiek zostane uväznených v konfliktných zónach. „Opatrenia na boj proti pašovaniu nevyriešia neutešenú situáciu migrantov/tiek a utečencov/kýň pokiaľ nebudú poskytnuté bezpečné alternatívne cesty pre tých, ktorí musia utiecť z krajiny,“ povedal Philip Luther.

Amnesty International vyzýva bohaté krajiny, aby zvýšili počet miest na presídlenie pre zraniteľných utečencov. Zároveň vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vytvorila efektívne opatrenia týkajúce sa porušení ľudských práv a vážnych porušení medzinárodného humanitárneho práva, ktoré páchajú obidve strany v Líbyi.

Správa je súčasťou regionálnej kampane Amnesty International SOS Európa za ľudské práva migrantov a migrantiek, utečencov a utečenkýň, žiadateľov a žiadateliek o azyl v Európe a na jej hraniciach, ktorí utekajú do Európy pred konfliktom, prenasledovaním alebo vojnou, či pred chudobou. Petíciou vyzývame hlavných predstaviteľov EÚ, aby sa zapojili do záchranných a vyhľadávacích operácií v Stredozemnom mori a vytvorili viac bezpečných a legálnych ciest do Európy aj zvýšením miest na presídlenie.