Členské štáty by nemali oslabiť vítaný posun postoja Európskej komisie v oblasti migrácie

Nové návrhy migračnej agendy, ktoré včera predstavila Európska Komisia sú vítanými posunmi v postoji smerom od “Pevnosti Európy” k utečeneckej kríze. Migračná agenda obsahuje jasný odkaz na potrebu efektívnych vyhľadávacích a záchranných operácií potrebných na záchranu utečencov a utečenkýň, migrantov a migrantiek. Reaguje aj na dôležitosť bezpečných a legálnych ciest pre zníženie počtu tých, ktorí sú v snahe utiecť pred nebezpečím do Európy nútení vydať sa do rúk prevádzačom.

Amnesty International upozornila vo svojej novej výskumnej správe ´Krutá Líbya: Príbehy migrantov/tiek, utečencov/kýň o únosoch, sexuálnom násilí a zneužívaní´ práve na neutešenú situáciu utečencov/kýň, migrantov/tiek v Líbyi. V správe prináša príbehy znásilnení, mučenia a únosov za výkupné pre pašerákov a prevádzačov, ako aj systematickému vykorisťovaniu ich zamestnávateľmi, prenasledovaniu z dôvodu viery a iným porušeniam zo strany ozbrojených skupín a zločineckých gangov.

„Príšerné podmienky pre migrantov/tky spolu s čoraz väčším bezprávím a ozbrojeným konfliktom v krajine jasne ukazujú na to, aký je život v Líbyi nebezpečný. Bez legálnych ciest, ktorými by mohli utiecť do bezpečia musia vložiť svoje životy do rúk pašerákom ktorí ich bezcitne vydierajú, zneužívajú a útočia na nich“, povedal Philip Luther, Riaditeľ Amnesty International pre Stredný východ a severnú Afriku.

„Medzinárodné spoločenstvo sa z diaľky prizerá na to, ako sa Líbya prepadá do chaosu od skončenia vojenskej kampane pod vedením NATO v roku 2011. Svetoví lídri majú zodpovednosť a musia byť pripravení čeliť dôsledkom. K nim patrí zvýšenie počtu utečencov/kýň a migrantov/tiek, ktorí utekajú pred konfliktom a nekontrolovateľným zneužívaním v Líbyi.“

Na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli boli minulý mesiac predstavené plány na navýšenie zdrojov vyhľadávacích a záchranných operácií v Stredozemnom mori. „Záväzok lídrov EÚ investovať viac zdrojov do vyhľadávacích a záchranných operácií je vítaným krokom. Ľudia však budú aj naďalej zomierať v Stredozemnom mori, dokým sa nebudú záchranné lode nachádzať tam, kde je ich najviac treba – v oblastiach, odkiaľ pochádza najviac volaní o pomoc“, povedal Philip Luther.

Európska rada oznámila plány zintenzívniť snahy identifikovať, zadržať a zničiť lode predtým, ako ich budú môcť pašeráci využiť. Tieto opatrenia však môžu viesť k tomu, že tisícky utečencov/kýň a migrantov/tiek zostane uväznených v konfliktných zónach. „Opatrenia na boj proti pašovaniu nevyriešia neutešenú situáciu migrantov/tiek a utečencov/kýň pokiaľ nebudú poskytnuté bezpečné alternatívne cesty pre tých, ktorí musia utiecť z krajiny,“ povedal Philip Luther.

Amnesty International vyzýva bohaté krajiny, aby zvýšili počet miest na presídlenie pre zraniteľných utečencov. Zároveň vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vytvorila efektívne opatrenia týkajúce sa porušení ľudských práv a vážnych porušení medzinárodného humanitárneho práva, ktoré páchajú obidve strany v Líbyi.

Správa je súčasťou regionálnej kampane Amnesty International SOS Európa za ľudské práva migrantov a migrantiek, utečencov a utečenkýň, žiadateľov a žiadateliek o azyl v Európe a na jej hraniciach, ktorí utekajú do Európy pred konfliktom, prenasledovaním alebo vojnou, či pred chudobou. Petíciou vyzývame hlavných predstaviteľov EÚ, aby sa zapojili do záchranných a vyhľadávacích operácií v Stredozemnom mori a vytvorili viac bezpečných a legálnych ciest do Európy aj zvýšením miest na presídlenie.