Členské štáty OSN musia uznať, že dodržiavanie ľudských práv súvisí s kvalitou životného prostredia

Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) sa bude vo štvrtok 28. júla zaoberať rezolúciou o univerzálnom ľudskom práve na zdravé životné prostredie. Rezolúciu predložila koalícia 5 členských štátov OSN, ktoré si uvedomujú ľudské a finančné náklady spojené so zhoršujúcou sa klimatickou krízou, stratou biodiverzity a toxickým znečistením životného prostredia. Prijatie rezolúcie, ktorú iniciovali Kostarika, Maldivy, Maroko, Slovinsko a Švajčiarsko, podporila aj Amnesty International Slovensko.

„Svet bude vo štvrtok pozorne sledovať, ako členské štáty OSN presadzujú svoje postoje k budúcnosti planéty. Zdravé životné prostredie je jednoznačne nevyhnutným predpokladom na uplatňovanie všetkých ostatných ľudských práv. Na spálenej, zaplavenej a toxickej planého nebude existovať sloboda ani rovnosť,“ uviedla Chiara Liguori, výskumná pracovníčka a poradkyňa Amnesty International pre klimatickú spravodlivosť.

„Lesné požiare, suchá a záplavy, ktoré v súčasnosti spôsobujú utrpenie na celom svete, sú len ochutnávkou dystópie, ktorú môžeme očakávať, ak nezmeníme smer. Amnesty International vyzýva všetky členské štáty OSN, aby hlasovaním v prospech rezolúcie o uznaní univerzálneho práva na zdravé životné prostredie na Valnom zhromaždení OSN potvrdili svoj záväzok chrániť životné prostredie a s ním aj všetky ľudské práva.

Štáty, ktoré plánujú hlasovať proti tejto rezolúcii, by si mali uvedomiť, že tým natrvalo stratia všetku dôveryhodnosť a autoritu v otázkach týkajúcich sa klimatickej krízy. Štáty, ktoré sa zapojili do pokusov o ‚zjemnenie‘ textu rezolúcie, tiež riskujú, že sa ocitnú na nesprávnej strane histórie,“ doplnila Ligouri.

Rezolúciu podporili mnohé agentúry OSN, organizácie občianskej spoločnosti vrátane Amnesty International a organizácie zastupujúce pôvodné obyvateľstvo. Dobrou správou je, že formálnu podporu rezolúcii vyjadrili už aj desiatky členských štátov OSN.

Minulý rok 47-členná Rada OSN pre ľudské práva prijala podobnú rezolúciu, v ktorej uznala právo na čisté, bezpečné, zdravé a udržateľné životné prostredie za ľudské právo. Tento významný moment poskytol obrovskú morálnu podporu klimatickým aktivistom a aktivistkám na celom svete. Potvrdenie tohto práva na pôde Valného zhromaždenia OSN, ktoré zastupuje všetkých 193 členských štátov OSN, by ukázalo, že vo svete existuje jednoznačná a široká politická vôľa chrániť ľudské práva pred environmentálnou katastrofou.

Prijatie tejto rezolúcie by vyvinulo tlak na štáty, ktoré vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch doposiaľ neuznali právo na zdravé životné prostredie, aby tak čo najskôr urobili. Rezolúcia by zároveň poskytla nový nástroj pre obrancov a obrankyne ľudských práv a životného prostredia, ktorí a ktoré neúnavne pracujú na ochrane svojich spoluobčanov a spoluobčianok pred dôsledkami ničenia životného prostredia.

Sledujte Twitter Amnesty a získajte informácie o vývoji situácie.