Čo znamená členstvo v Amnesty?

Členstvom v Amnesty International Slovensko sa stávaš súčasťou najväčšieho ľudskoprávneho hnutia na svete, ktoré je finančne podporované viac ako siedmymi miliónmi ľuďmi. To nám zabezpečuje, že fungujeme nezávisle od vlád či politických hnutí a z toho dôvodu ich môžeme slobodne kritizovať a bojovať za lepší svet.

ČLENOM ALEBO ČLENKOU AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO SA STÁVA:

  • osoba, ktorá verí v silu ľudí zvrátiť nespravodlivosť a bezprávie s cieľom brániť spravodlivosť, dôstojnosť a rovnosť

  • osoba, ktorá prispeje buď pravidelným mesačným darom (minimálne v hodnote 2 eur mesačne) alebo jednorazovým darom (minimálne v hodnote 24 eur na rok) na obranu ľudských práv s Amnesty International Slovensko

ČLENSTVO V AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO TI DÁVA MOŽNOSTI:

  • po 6 mesiacoch členstva ovplyvňovať smerovanie a aktivity Amnesty International Slovensko priamo svojim hlasom na Valnom zhromaždení

  • po 12 mesiacoch členstva kandidovať do najvyšších rozhodovacích  a kontrolných orgánov Amnesty International Slovensko, konkrétne do Správnej rady a Kontrolného výboru

  • zúčastňovať sa celosvetových stretnutí členov a členiek Amnesty International a tak rozhodovať o rezolúciach, ktoré ovplyvňujú ľudskoprávne aktivity po celom svete

  • získavať informácie z prvej ruky o stave ľudských práv na Slovensku a vo svete s možnosťou priamo ich ovplyvňovať

Členstvo osobu zaväzuje jedine k zdieľaniu spoločnej vízie sveta, v ktorom sú si všetci ľudia rovní čo do práv a dôstojnosti.