Ďalší väzeň CIA prevezený na Guantánamo

Pentagon 27. apríla oznámil, že dôležitý zajatec ‘Abd al-Hadi al-Iraqi bol prevezený na základňu v zálive Guantánamo. Neuviedol však kedy bol väzeň zadržaný, ani kde bol zadržiavaný pred prevozom. Uviedol iba, že: „V zariadení CIA.“ Vzbudzuje to niekoľko otázok: Ako dlho CIA zadržiavala ‘Abd al-Hadi al-Iraqiho? Kde sa nachádzal a v akých utajených podmienkach? Ak bol zadržaný pred septembrom 2006, kde bol 6. septembra, kedy prezident Bush potvrdil existenciu programu tajných zadržiavacích zariadení CIA, ale zároveň uviedol, že nikto v nich nie je zadržiavaný?! 

Bol aj ‘Abd al-Hadi al-Iraqi podrobený „alternatívnym vyšetrovacím technikám“? Koľko ľudí ešte CIA zadržiava na tajných miestach? Medzinárodné právo tajné väzenia zakazuje. Znamenajú zadržiavanie bez verejnej kontroly, evidencie a bez možnosti kontroly prípadného mučenia. Minulý rok opäť na to USA upozornila Komisia OSN zaoberajúca sa mučením.

‘Abd al-Hadi al-Iraqi je teraz zadržiavaný spolu s ďalšími štrnástimi väzňami, prevezenými z tajných zariadení CIA v septembri 2006. Ani jeden zo štrnástich doteraz nemá prístup k právnemu zástupcovi. Vláda argumentuje, že väzni majú vedomosti o tajnom programe CIA, vrátane podmienok zadržiavania, lokality zariadení a vyšetrovacích techník, ktoré sú klasifikované ako tajné a ich vyzradenie môže ohroziť štátnu bezpečnosť.

‘Abd al-Hadi al-Iraqi bol označený za „nepriateľského bojovníka“, čo pre neho môže znamenať, že bude stáť pred vojenskou komisiou. Očakáva ho neštandardný súdny proces, ktorý nemá oporu v medzinárodnom právnom systéme, iba v protiteroristickej legislatíve USA.