Časté otázky o darovaní Amnesty Slovensko

Na tejto stránke nájdete časté otázky ako aj odpovede na ne, ktoré sa týkajú darovania Amnesty International Slovensko. V prípade, že ste na svoju otázku nenašli odpoveď, napíšte nám e-mail na adresu [email protected].

PREČO AMNESTY INTERNATIONAL POTREBUJE MOJE PENIAZE?

Amnesty International môže brániť ľudské práva iba vďaka individuálnym darcom a darkyniam, ako ste vy…

ODPOVEĎ

Naša práca v Amnesty International, obrana ľudských práv, je možná vďaka bežným ľuďom, ktorí rovnako ako my veria v to, že ľudské práva patria všetkým ľuďom bez ohľadu na rozdiely.

Medzi naše kľúčové princípy patrí nezaujatosť, nezávislosť a presnosť. Sme nezávislí od štátov, ich vlád, inštitúcií, ideológií, ekonomických záujmov či náboženstiev. Naším jediným záujmom sú ľudské práva pre všetkých.

Naše financovanie je založené primárne na drobných individuálnych daroch od našich podporovateľov a podporovateliek.

V situáciách, keď väčšina sveta prehliada porušovanie ľudských práv, výskumné a krízové tímy Amnesty International sú na mieste, často v nebezpečných konfliktných oblastiach. Zbierame dôkazy a svedecké výpovede, analyzujeme situáciu v kontexte medzinárodného práva a zdieľame príbehy ľudí, ktorí na vlastnej koži zažili alebo boli svedkami porušovania ľudských práv. Naša práca pomáha vyvodiť zodpovednosť voči páchateľom zločinov a dosiahnuť spravodlivosť pre preživšie porušovania práv a pozostalých obetí. Váš dar nám pomáha na Slovensku, ale aj v iných častiach sveta, umožňuje nám vysielať výskumné tímy do terénu, zbierať dôkazy o porušovaní medzinárodného práva, publikovať analýzy a výskumné správy a šíriť informácie a osvetu o ľudských právach. Aj vďaka tomu môžeme vyvíjať tlak na jednotlivcov a vlády a byť hybnou silou pozitívnych ľudskoprávnych zmien.

V Amnesty International neprijímame finančné prostriedky od štátov a ich vlád či organizácií spojených priamo či nepriamo so štátnymi rozpočtami štátov. Existuje však jedna výnimka, ak sú splnené prísne kritériá, AI môže prijať financovanie napríklad zo štátnych grantových schém či grantov EÚ, ale len výhradne na financovanie aktivít v oblasti vzdelávania k ľudským právam. Na Slovensku momentálne takéto financovanie vzdelávania k ľudským právam nevyužívame.

KAM PÔJDU MOJE PENIAZE?

V prvom rade na obranu ľudských práv…

ODPOVEĎ

Všetko, čo robíme, robíme v záujme obrany ľudských práv všetkých ľudí, podpory obrankýň a obrancov ľudských práv či občianskej spoločnosti.

Amnesty chráni ľudské práva na Slovensku aj na celom svete a s vašimi darmi nakladáme transparentne. Informácie o našich príjmoch a výdavkoch každoročne uverejňujeme vo výročnej správe o činnosti a pravidelne aj v záverečných správach o verejnej zbierke. Amnesty International Slovensko každoročne prechádza nezávislým finančným auditom.

Ako vidíte z nasledujúceho grafu, z každého prijatého eura vynakladáme približne 59 centov na obranu ľudských práv na Slovensku, v Európe a vo svete. Približne 16 centov z každého eura sa použije na pokrytie našich režijných nákladov a približne 25 centov využijeme na pokračovanie nášho fundraisingu.

ZMENÍ MÔJ DAR NIEČO?

Spoločne môžeme dosiahnuť mnohé ľudskoprávne víťazstvá a zmeniť svet…

ODPOVEĎ

Amnesty už viac ako 60 rokov dokazuje, že odhodlaní ľudia, ktorí spoja svoje sily, sú jedným z absolútne najdôležitejších faktorov pri obrane rovnosti, dôstojnosti, spravodlivosti a slobody. Ľudia, ktorí zažili porušovanie ľudských práv a aj vďaka našej podpore a aktivitám dosiahli spravodlivosť alebo sa dostali na slobodu, nám každý rok vyjadrujú vďaku, že pokračujeme vo svojej práci. Aj ich príbehy ukazujú, že spoločne dokážeme niečo zmeniť. Staňte sa pravidelným darcom či darkyňou alebo nás podporte jednorazovo a zapojte sa tak do boja za ľudské práva.

  • 10 € nám umožní poslať advokačný list, v ktorom budeme žiadať spravodlivosť pre človeka, ktorého nespravodlivo väznia len za to, že na sociálnych sieťach kritizoval vládu, pre človeka odsúdeného na trest smrti či osobu alebo skupinu ľudí, ktorým hrozí bezprostredné porušovanie ľudských práv.
  • 50 € nám umožní prispieť na financovanie výskumných tímov, ktoré zbierajú dôkazy a uskutočňujú hĺbkové rozhovory s preživšími porušovania ľudských práv vrátane preživších násilia a ozbrojených konfliktov. Nech už ide o ľudí z akejkoľvek časti sveta, váš príspevok nám umožní vyrozprávať ich príbehy a brániť ich životy a ľudské práva.
  • 100 € nám umožní spustiť životne dôležitú výzvu na ochranu väzňa svedomia pred mučením a zlým zaobchádzaním alebo za zastavenie popravy nespravodlivo odsúdeného človeka. Naliehavé výzvy, do ktorých sa zapoja tisíce ľudí a vyvinú tak silný medzinárodný tlak, si vyžadujú veľa koordinácie a rýchlosť reakcie je pri nich kľúčová. Našich priaznivcov a podporovateľky môžeme mobilizovať prostredníctvom e-mailu, textových správ, textov na webe či príspevkov na sociálnych sieťach alebo v médiách. Váš príspevok nám pomôže rozšíriť urgentnú výzvu medzi široké publikum, vďaka čomu máme šancu uspieť.

Keď Amnesty International niečo robí, robí to v mene viac ako 10 miliónov podporovateľov a podporovateliek na celom svete vrátane mnohých ľudí na Slovensku. Čím viac nás je, tým viac štáty či korporácie počujú náš hlas a nemôžu len tak ľahko ignorovať, že ich upozorňujeme na konkrétne ľudskoprávne problémy. Spolu s vami máme väčšiu silu.


AKO MÔŽEM PRISPIEŤ?

Existuje niekoľko spôsobov, ako nás môžete podporiť…

ODPOVEĎ

Staňte sa obrankyňou alebo obrancom ľudských práv vďaka pravidelnému daru

Najlepší spôsob, akým nám pomôžete dosahovať dlhodobé ciele a brániť ľudské práva pre všetkých, je pravidelná podpora Amnesty International Slovensko. Spoločne sa snažíme dávať nádej všetkým marginalizovaným a utláčaným skupinám a všetkým ľuďom, ktorí čelia porušovaniu práv. Vaša pravidelná a dlhodobé podpora nám umožňuje nepretržite fungovať, plánovať naše aktivity, ale aj reagovať na nečakané krízové udalosti. V neposlednom rade, pravidelná a dlhodobá podpora nám umožňuje dosahovať naše dlhodobé ľudskoprávne ciele.

Darujte jednorazovo

Aj jednorazová podpora v hodnote 100 €, 50 €, 30 € alebo v inej ľubovoľnej výške je pre nás veľkou pomocou. Darovať nám môžete prevodom na účet alebo platobnou kartou.

SÚ DARY ODPOČÍTATEĽNÉ Z DANÍ?

Žiaľ, nie…

ODPOVEĎ

Žiaľ, na Slovensku nie je možné dary neziskovým a mimovládnym organizáciám odpočítať z daní. Avšak pri podávaní daňového priznania (zväčša v marci, resp. pri predĺženej lehote do konca júna, môžete venovať 2 % zo zaplatených daní našej organizácií vyplnením jednoduchého formulára. Návod, ako na to, pre fyzické aj právnické osoby nájdete na tomto odkaze.

Existuje a možnosť charitatívnej reklamy. V prípade, že ste etická a ľudskoprávne založená firma, radi si s vami dohodneme stretnutie a preberieme detaily, kontaktujte [email protected]

JE VAŠA DARCOVSKÁ STRÁNKA BEZPEČNÁ?

Amnesty International Slovensko musí spĺňať prísne požiadavky na ochranu osobných údajov…

ODPOVEĎ

Amnesty International Slovensko musí pri spracovaní osobných údajov dodržiavať prísne normy týkajúce sa ochrany osobných údajov, to sa týka aj spracovania darov a platobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto štandardoch, môžete navštíviť webovú stránku Európskej únie alebo kontaktovať náš tím starostlivosti o darcov a darkyne na telefónnom čísle +421 948 775 007 alebo e-mailom na adrese [email protected].

AKO JE AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO FINANCOVANÁ?

Aby sme zabezpečili našu nestrannosť, väčšinu našich príjmov tvoria individuálne dary…

ODPOVEĎ

Na výskum, dokumentovanie porušovania ľudských práv ani na vedenie kampaní proti porušovaniu ľudských práv neprijímame peniaze ani inú priamu podporu od vlád alebo politických organizácií. Hlavným zdrojom našich príjmov sú individuálne dary od ľudí, ako ste vy.

KTO AMNESTY DODÁVA FUNDRAISINGOVÉ SLUŽBY?

Amnesty International Slovensku pri získavaní darov využíva aj produkty tretích strán…

ODPOVEĎ

Amnesty International využíva v rámci fundraisingu produkty tretích strán, aby sme dokázali bezpečne a kvalitne spracovať vaše dary a chránili vaše osobné údaje. Snažíme sa o to, aby všetky spoločnosti, ktoré nám poskytujú produkty využívané vo fundraisingu, spĺňali najvyššie štandardy. Ak máte akúkoľvek spätnú väzbu alebo otázky týkajúce sa nášho fundraisingového oddelenia alebo metód, prosíme, kontaktujte náš tím starostlivosti o darcov a darkyne na telefónnom čísle +421 948 775 007⁩ alebo e-mailom na adrese [email protected].

Na väčšinu našich fundraisingových výziev využívame služby CRM systému Péče o dárce.

Na niektoré fundraisingové výzvy využívame platformy donio.sk, darujme.sk alebo startlab.sk.

Náš telefundraisingový tím a face-to-face tím tvoria naši interní zamestnanci a zamestnankyne a brigádnici a brigádničky.

AKÉ SÚ VAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov nájdete na odkaze nižšie…

ODPOVEĎ

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov nájdete na tomto odkaze.

AKÉ SÚ VAŠE OBCHODNÉ PODMIENKY?

Informácie o našich obchodných podmienkach nájdete na odkaze nižšie…

ODPOVEĎ

Všeobecné obchodné podmienky nájdete na tomto odkaze.

MÔŽEM POŽIADAŤ O VRÁTENIE DARU, AK SOM ZMENIL/A NÁZOR?

Žiaľ, nie…

ODPOVEĎ

Amnesty nevracia peniaze darcom a darkyniam, ak zmenili názor na dar potom, ako uskutočnili platbu. Akonáhle nám poskytnete svoje platobné údaje, prejavujete tak súhlas s darovaním. Viac informácií nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

Ak ste začali darovať pravidelne a svoj dar chcete pozastaviť alebo upraviť výšku daru na ďalšie platobné obdobie, kontaktujte náš tím starostlivosti o darcov a darkyne na telefónnom čísle +421 948 775 007⁩ alebo e-mailom na adrese [email protected].

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO SA DOPUSTILA CHYBY

Máte nárok na vrátenie peňazí…

ODPOVEĎ

Ak sa domnievate, že došlo k chybe, prosíme, kontaktujte náš tím starostlivosti o darcov a darkyne na telefónnom čísle +421 948 775 007⁩ alebo e-mailom na adrese [email protected] a my tento problém čo najskôr vyriešime. Ak Amnesty International Slovensko po preverení vášho podnetu zistí, že na našej strane nastala administratívna chyba, vrátime vám peniaze. Viac informácií nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

DARUJTE AMNESTY

Hlavným zdrojom našich príjmov sú individuálne dary. Vďaka ľuďom, ako ste vy, si môžeme zachovať úplnú nezávislosť od akýchkoľvek vlád, politických ideológií, ekonomických záujmov alebo náboženstiev. Amnesty International Slovensko neprijíma finančné prostriedky od vlád ani politických strán a podporu prijímame len od firiem, ktoré si starostlivo preverujeme.

Čomu sa aktuálne venujeme