Diskutujte s čínskym prezidentom o ľudských právach, vyzývajú najvyšších štátnych predstavitelov mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie dnes v doobednajších hodinách dorucia otvorený list najvyšším štátnym predstavitelom, v ktorom ich vyzvú, aby na stretnutiach s cínskym prezidentom pocas jeho návštevy Bratislavy hovorili aj o ludských právach. Cielom listu je upozornit štátnych predstavitelov na porušovanie základných práv a slobôd v súcasnej Cíne a vyzvat ich, aby nevnímali túto krajinu len ako výhodného ekonomického partnera. 

V liste sa okrem iného uvádza: „V novembri si aj na Slovensku budeme pripomínat 20.výrocie udalostí, ktoré mohli mat podobný priebeh ako tie z Námestia nebeského pokoja v Cíne. Naštastie sa tak nestalo a už dvadsat rokov žijeme v slobodnej a demokratickej krajine. Každý, kto si váži našu históriu, náš zápas o slobodu a demokraciu, nemôže prehliadat udalosti, ktoré sa v Cíne stali pred dvadsiatimi rokmi a ktoré sa, bohužial, v tejto krajine dejú aj dnes.“

Mimovládne organizácie plánovali zorganizovat pocas návštevy cínskeho prezidenta pred prezidentským palácom v Bratislave protestné zhromaždenie. Podujatie na Hodžovom námestí 18. a 19.júna ohlásili na Miestny úrad mestskej casti Bratislava – Staré mesto. Starosta mestskej casti však zhromaždenie zakázal s odôvodnením, že sa tam má konat zhromaždenie zvolané Kanceláriou prezidenta SR. Proti zákazu zhromaždenia podali mimovládne organizácie opravný prostriedok na súde. Ulice v okolí prezidentského paláca, budovy Úradu vlády, Národnej rady SR a Cínskeho velvyslanectva si pocas obidvoch dní rezervovali Zväz cínskych podnikatelov, Únia Cínanov na Slovensku a Cínsko-slovenská spolocnost pre rozvoj vzájomnej spolupráce.

Pod otvorený list ústavným cinitelom pripojilo svoj podpis šest slovenských mimovládnych organizácií: OZ Clovek v ohrození, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Slovenská Asociácia Falun Gong, Amnesty International Slovensko, Spolocnost priatelov Tibetu a Nadácia Pontis. Ich zástupcovia sa 17.júna, den pred príchodom cínskeho prezidenta, zhromaždia na Hodžovom námestí v case od 10.00-12.00, kde symbolicky zapália sviecky za obete komunizmu a porušovania ludských práv v Cíne.