Dnes má byť popravený Troy Davis, milosť nezískal

Štátna komisia pre odvolania a podmienečné prepustenie zamietla žiadosť o zrušenie trestu smrti pre Troya Davisa. Amnesty International napriek tomu žiada, aby úrad svoje rozhodnutie ešte raz zvážil. “Pre Spojené štáty americké je to obrovský krok späť. Chystajú sa popraviť muža, ktorý bol odsúdený na základe pochybných dôkazov. Komisia musí svoje rozhodnutie aj v tomto neskorom štádiu prehodnotiť, ” vyhlásil generálny tajomník Amnesty International Salil Shetty.

“Zamietnutie Davisovej žiadosti je navyše v priamom rozpore s rozhodnutím komisie z roku 2007. Vtedy sa jej členovia zhodli, že budú vystupovať proti poprave, ak budú “existovať pochybnosti o vine odsúdeného”, dodal Shetty.

Poprava Troya Davisa je naplánovaná na dnes 21. septembra 2011. Amnesty International zhromaždila takmer 1 milión podpisov ľudí z celého sveta, ktorí sa proti poprave postavili. Medzi nimi aj stovky ľudí zo Slovenska.

Doplňujúce informácie

Troy Davis je v cele smrti od roku 1991, kedy bol odsúdený za vraždu policajného dôstojníka, ku ktorej došlo o dva roky skôr. Súd Davisa odsúdil primárne na základe výpovedí svedkov; vražedná zbraň sa nikdy nenašla. Sedem z deviatich korunných svedkov naviac svoju výpoveď neskôr zmenilo alebo odvolalo. Poslednou šancou pre Davisa bolo vypočutie pred Štátnou komisiou pre odvolania a podmienečné prepustenie v Atlante.

Hoci Amnesty International zastáva neutrálne stanovisko v otázke Davisovej viny, trest smrti považuje za bezpodmienečne neprípustný bez ohľadu na vinu či nevinu dotyčného.

V Spojených štátoch amerických čaká v súčasnej dobe na popravu viac ako 3 200 ľudí, len počas tohto roka bolo popravených 32 odsúdených.V priebehu riešenia Davisovho prípadu bolo pritom viac ako 90 ľudí čakajúcich na popravu prepustených na základe nedokázania viny. Všetci boli pôvodne uznaní vinnými.