Filters applied

102 results

Sort by
Maratón písania listov

Ďakujeme za podporu pre Rockyho Myersa

Ďakujeme, že ste podpísali petíciu za spravodlivosť pre Rockyho Myersa, ktorému hrozí trest smrti. Rocky a jeho blízki veľmi ocenia aj odkazy solidarity, ktoré im môžete poslať poštou alebo elektronicky. Okrem toho nám môžete pomôcť v boji za práva ďalších komunít a jednotlivcov a tiež poslať...
Amerika Maratón písania listov

Zabráňte poprave Rockyho Myersa

Ľudia, ktorí poznajú Rockyho Myersa, ho opisujú ako milého a láskavého človeka. Miluje svojich súrodencov, deti a vnúčatá a ony ho tiež zbožňujú. V minulosti sprevádzal hrou na bicích nástrojoch cirkevný spevácky zbor. Vo veku 11 rokov Rockymu diagnostikovali mentálne znevýhodnenie. Ťažko sa mu...
Irán

Iránske väznice sa zmenili na popraviská

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO9. JÚNA 2023 Iránske orgány tento rok popravili najmenej 173 ľudí odsúdených v systematicky nespravodlivých procesoch. Počet vykonaných trestov smrti za drogové trestné činy v Iráne sa oproti rovnakému obdobiu takmer strojnásobil, uviedla dnes Amnesty...
Trest smrti

Svetové štatistiky o treste smrti za rok 2021

Amnesty International v roku 2021 zaznamenala 579 popráv v 18 krajinách, čo predstavuje nárast o 20 % oproti 483 popravám zaznamenaným v roku 2020. Ide o druhý najnižší počet popráv, aký Amnesty International zaznamenala prinajmenšom od roku 2010.1 Najviac popráv bolo podľa dostupných informácií...
Trest smrti

Trest smrti

Spoločne sa nám môže podariť zrušiť trest smrti na celom svete. Trest smrti je krutým, neľudským a nezvratným trestom. Aj napriek tomu sa ľudia v rôznych častiach sveta každý deň stávajú obeťami popráv. V niektorých krajinách pritom trest smrti udeľujú za konanie, ktoré by nemalo byť považované za...
Diskriminácia žien a dievčat

Čo robíme

Amnesty International bráni ľudské práva a slobody obsiahnutých vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Naším cieľom je, aby každý človek požíval ľudské práva, ktoré nám všetkým prináležia od narodenia a v mnohých prípadoch sa nám to aj darí. Každý tretí z prípadov, ktorým sa venujeme, sa končí...