Dnes oslavujeme tri roky od podpísania Dohovoru o kazetovej munícii. Ešte stále bez Slovenska

Dnes, 1.8. oslavuje väčšina krajín sveta už tretie výročie vstúpenia do platnosti Dohovoru o kazetovej munícii, ktorý zakazuje  kazetovú muníciu. Medzi ne patrí väčšina členských štátov EÚ, ale i krajiny priamo zasiahnuté kazetovými bombami – krajiny bývalej Juhoslávie, Afganistan, Irak či Libanon. Práve ony dobre poznajú trpký odkaz kazetových bômb – časť zhadzovaných bombičiek pri dopade nevybuchne a pôsobí na dlhé roky dopredu ako mínové pole. Zneškodňovanie nevybuchnutých bombičiek je pritom tak nákladné a komplikované ako zneškodňovanie mín.

Odmínovacie práce v Bosne a Hercegovine. Na odmínovaní sa podieľala organizácia Norwegian People’s Aid

Druhým dôvodom pre zákaz tohto typu bômb je skutočnosť, že pri útoku nie je možné ich zamerať výlučne na vojenské ciele. Nerozlišujú medzi vojenskými jednotkami a civilným obyvateľstvom a tam, kde sa použijú v obývaných oblastiach, je takmer isté, že si vyžiadajú obete na životoch civilistov. Dnes vidíme dopady použitia kazetových bômb v Sýrii, kde od júna 2012 sýrske vládne sily bombardujú i obývané oblasti väčšinou staršími sovietskymi kazetovými bombami.

Slovensko sa napriek pôvodným sľubom dodnes k zákazu kazetovej munície nepridalo. Sme pritom krajinou, kde sa kazetové bomby dlhé roky vyrábali (najmä typ 122mm rakety Agát). Ešte rok po prijatí Dohovoru o kazetovej munícii (2008), ktorý tento typ zbrane zakazuje, Slovensko povoľovalo export kazetových bômb do Turecka. Pristúpenie k Dohovoru komplikuje i fakt, že Armáda SR má kazetové bomby ešte stále formálne vo výzbroji, i keď fakticky vyradené na skladoch.

Nevybuchnut submunícia po útoku kazetovými bombami

Na tretie výročie vstupu Dohovoru do platnosti nadväzuje príležitosť, ktorú by Slovensko nemalo premeškať – všetky štáty, ktoré sa k Dohovoru pripojili sa stretnú v zambijskej Lusake 9. – 13. septembra 2013, aby spoločne riešili fungovanie Dohovoru a diskutovali o rozšírení jeho platnosti. Toto stretnutie pre Slovensko predstavuje symbolicky významnú príležitosť oznámiť stranám Dohovoru kroky, ktoré plánuje uskutočniť v najbližšej budúcnosti, ako i predpokladaný termín podpísania Dohovoru.

Amnesty International Slovensko zahájila kampaň Stop kazetovým bombám už v júli 2009. Odvtedy sme uskutočnili 12 verejných akcií na podporu kampane po celom Slovensku. Na kampani sme tiež spolupracovali s medzinárodnou organizáciou Koalíciou proti kazetovej munícií (KKM)  združujúcou 300 organizácii z 80 krajín sveta.

Pridajte sa k nám dnes na Zlatých pieskoch, kde zahajujeme sezónu Popcornového leta s Amnesty. Práve „popcorn“ je totiž slangový výraz, ktorým americkí vojaci nazývajú kazetové bomby. Príďte si po svoju dávku pukancov a podpíšte petíciu, v ktorej vyzývame predsedu vlády, aby konečne pridal podpis Slovenska pod Dohovor, ktorý zachraňuje ľudské životy.