Egyptské úrady musia prestať s masovým zatýkaním a deportáciami sudánskych utečencov

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
19. JÚNA 2024

Egyptské orgány musia okamžite zastaviť masové svojvoľné zatýkanie a nezákonné deportácie sudánskych utečencov, ktorí prekročili hranice do Egypta a hľadali útočisko pred ozbrojeným konfliktom v Sudáne, uviedla dnes Amnesty International v novej správe uverejnenej pred Svetovým dňom utečencov.

Správa „Spútaní ako nebezpeční zločinci“: Svojvoľné zadržiavanie a nútené navracanie sudánskych utečencov v Egypte odhaľuje, ako ľudí na úteku zo Sudánu zhromažďujú a nezákonne deportujú späť do Sudánu, kde prebieha ozbrojený konflikt, bez náležitého procesu a bez možnosti požiadať o azyl. Takáto prax je hrubým porušením medzinárodného práva. Zo zhromaždených dôkazov vyplýva, že egyptské úrady svojvoľne zatkli a zadržiavali v žalostných a neľudských podmienkach tisíce sudánskych utečencov a utečeniek. Týchto ľudí následne hromadne vyhostili. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) odhaduje, že len v septembri 2023 z Egypta do Sudánu deportovali 3 000 ľudí.

„Egyptské orgány musia okamžite ukončiť túto zúrivú kampaň masového zatýkania a hromadného vyhosťovania. Musia dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a utečeneckého práva a poskytnúť osobám utekajúcim pred ozbrojeným konfliktom v Sudáne bezpečný a dôstojný prechod do Egypta a neobmedzený prístup k azylovému konaniu,“ povedala Sara Hashash, zástupkyňa regionálneho riaditeľa Amnesty International pre Blízky východ a severnú Afriku.

Ozbrojený konflikt v Sudáne zmenil priateľskú tvár Egypta

Egypt bol po desaťročia domovom miliónov ľudí zo Sudánu, ktorí v krajine študovali, pracovali, investovali a využívali zdravotnú starostlivosť. Sudánske ženy a dievčatá, ako aj chlapci mladší ako 16 rokov a muži starší ako 49 rokov boli oslobodené a oslobodení od plnenia požiadaviek na vstup do krajiny.

Po vypuknutí ozbrojeného konfliktu v Sudáne v apríli 2023 však utieklo do Egypta odhadom 500 000 sudánskych utečencov a utečeniek. V nasledujúcom mesiaci egyptská vláda zaviedla pre všetkých ľudí so sudánskym občianstvom vízovú povinnosť. Utečencom a utečenkám tak neostalo na výber a utekali pred konfliktom cez neregulárne hraničné priechody.

K nárastu hromadného zatýkania a vyhostenia došlo po vydaní nariadenia premiéra z augusta 2023. Nariadenie uložilo cudzincom v Egypte povinnosť legalizovať svoj štatút. Nasledoval nárast xenofóbnych a rasistických nálad na internete a v médiách, ako aj vyhlásenia vládnych predstaviteľov, ktorí kritizovali ekonomickú „záťaž“ spojenú s prijatím „miliónov“ utečencov.

Zodpovednosť Európskej únie

K zmene egyptskej politiky v oblasti prijímania ľudí zo Sudánu došlo na pozadí zvýšenej spolupráce EÚ s Egyptom v oblasti migrácie a kontroly hraníc. EÚ túto spoluprácu s Egyptom posilnila napriek dobre zdokumentovanému porušovaniu ľudských práv ľudí na úteku a migrujúcich v krajine.

V októbri 2022 podpísali EÚ a Egypt dohodu o spolupráci v hodnote 80 miliónov eur. Dohoda zahŕňala budovanie kapacít egyptskej pohraničnej stráže na obmedzenie neregulárnej migrácie a pašeráctva cez egyptské hranice. Dohoda tiež hovorí o uplatňovaní „prístupov, ktoré sú založené na právach, rodovo citlivé a orientované na ochranu“. Nová správa Amnesty International však dokumentuje účasť pohraničnej stráže na porušovaní práv sudánskych utečencov a utečeniek.

Na ďalšom balíku pomoci a investícií, ktorého kľúčovým pilierom je migrácia, sa EÚ s Egyptom dohodli v marci 2024. Balík bol súčasť novooznámeného strategického a komplexného partnerstva medzi EÚ a Egyptom.

„Spoluprácou s Egyptom v oblasti migrácie bez prísnych záruk v oblasti ľudských práv EÚ riskuje spoluúčasť na porušovaní ľudských práv v Egypte. Únia musí tlačiť na egyptské orgány, aby prijali konkrétne opatrenia na ochranu utečencov a migrantov. Pred realizáciou akejkoľvek spolupráce v oblasti migrácie má EÚ povinnosť dôkladne posúdiť riziká v oblasti ľudských práv a zaviesť nezávislé monitorovacie mechanizmy s jasnými referenčnými hodnotami v oblasti ľudských práv. Ak existujú riziká alebo správy o porušovaní ľudských práv, spolupráca sa musí okamžite zastaviť alebo prerušiť,“ upozornila Sara Hashash.

Svojvoľné zatýkanie na uliciach a v nemocniciach

K masovému zatýkaniu dochádzalo najmä vo Veľkej Káhire (zahŕňajúcej Káhiru a Gízu) a pohraničných oblastiach v meste a regióne Asuánu. V Káhire a Gíze polícia systematicky zastavovala osoby čiernej pleti a kontrolovala ich totožnosť, čím šírila strach v utečeneckej komunite a mnohí ľudia sa báli opustiť svoje domovy.

Po zatknutí políciou v Asuáne sudánskych utečencov a utečenky previezli na policajné stanice alebo do neoficiálneho tábora Centrálnych bezpečnostných síl v regióne Shallal. Osoby, ktoré zatkli príslušníci pohraničnej stráže v provincii Asuán, umiestnili v provizórnych zadržiavacích zariadeniach, ako sú sklady vo vojenskom areáli v Abu Simbel či konské stajne v ďalšom vojenskom areáli neďaleko Nagaa Al Karur. Odtiaľ ich násilne deportovali autobusmi a dodávkami na sudánsku hranicu.

Podmienky v týchto zadržiavacích zariadeniach sú kruté a neľudské. V preplnených zariadeniach chýba prístup k toaletám a hygienickým zariadeniam. Zadržiavaní ľudia dostávajú nevyhovujúcu a nedostatočnú stravu a odopierajú im primeranú zdravotnú starostlivosť.

Amnesty International tiež zdokumentovala zatknutie najmenej 14 utečencov a utečeniek zo štátnych nemocníc v Asuáne, kde sa liečili z vážnych zranení, ktoré utrpeli pri dopravných nehodách počas cesty zo Sudánu do Egypta. Úrady ich proti odporúčaniu lekárov previezli do väzby, kde boli po operácii nútení a nútené spať na zemi.

Metodológia výskumu a reakcia egyptských orgánov

Správa Amnesty International podrobne dokumentuje utrpenie 27 sudánskych utečencov a utečeniek, ktorých a ktoré spolu s približne 260 ďalšími svojvoľne zatkli v období od októbra 2023 do marca 2024 jednotky egyptskej pohraničnej stráže pôsobiace pod ministerstvom obrany alebo polícia pôsobiaca pod ministerstvom vnútra. Ďalej dokumentuje, ako úrady v období od januára do marca 2024 násilne navrátili najmenej 800 zadržaných Sudáncov a Sudániek, ktorým odopreli možnosť požiadať o azyl. Títo ľudia nemali ani prístup k UNHCR a nedostali možnosť napadnúť rozhodnutia o deportácii.

Správa vychádza z rozhovorov so zadržanými ľuďmi na úteku, ich príbuznými, vedúcimi predstaviteľmi komunity, právnikmi a lekárom. Amnesty International preskúmala oficiálne vyhlásenia, dokumenty a audiovizuálne dôkazy. Egyptské ministerstvo obrany ani ministerstvo vnútra nereagovali na listy, v ktorých ich Amnesty International informovala o svojej dokumentácii a odporúčaniach. Egyptská Národná rada pre ľudské práva zistenia odmietla s tvrdením, že orgány dodržiavajú svoje medzinárodné záväzky.

Od začiatku konfliktu v Sudáne egyptské orgány neposkytli štatistiky ani nepotvrdili svoju politiku deportácií. Podľa UNHCR len v septembri 2023 deportovali z Egypta do Sudánu 3 000 ľudí.

Viac noviniek