Etnické menšiny, obete útokov

Sudánskeho občana Josepha Petera napadla 16. júna a železnými tyčami zbila skupina takmer dvadsiatich skinheadov. Keď natáčal v moskovskom parku, zaútočili a zhodili ho do rybníka. O chvíľu zbadal ďalších skinheadov bežať oproti. Snažil sa dostať von z rybníka, no opäť ho chytili a zbitli. Napriek tomu sa mu podarilo nafilmovať niektorých z útočníkov.

Vďaka intervencii okoloidúceho sa Joseph Peter dostal sa domov a zavolal sanitku. V nemocnici mu diagnostikovali zlomené rebro a otras mozgu. 
Joseph Peter poslal písomnú správu o útoku službukonajúcemu policajnému dôstojníkovi na lokálnej policajnej stanici pre oblasť Kuzminki – Liublino. Potom ho doma navštívili traja príslušníci polície, ktorí mu oznámili, že v záujme ďalšieho vyšetrovania prípadu musí podpísať vyhlásenie s výrazne zmenenými detailmi ohľadne útoku a bez zmienky o rasovej motivácii činu.
Na videozázname incidentu je jasne vidieť tváre troch útočníkov. Joseph Peter odovzdal jedinú kópiu záznamu policajtom, ktorí si ho v jeho prítomnosti pozreli a prisľúbili vrátiť kazetu do dvoch týždňov. Doposiaľ tak však neurobili a vyšetrovanie prípadu nijako nepokročilo.
AMNESTY INTERNATIONAL stále dostáva správy o etnicky motivovanom násilí páchanom jednotlivcami či gangami (neštátnymi činiteľmi) v Moskve, Petrohrade a iných ruských mestách.

Obeťami sú často študenti a africkí utečenci. Medzi ostatné obete sa radia ľudia z Kaukazu (vrátane Čečenov), centrálnej Ázie, Stredného Východu a Latinskej Ameriky. Židia sú vystavovaní antisemitskému verbálnemu napádaniu a fyzickým útokom.
Niektoré obete, predovšetkým žiadatelia o azyl a utečenci, ktorých doklady polícia často neakceptuje, pracovníkom Amnesty povedali, že nie sú ochotní podať sťažnosť na polícii, pretože sa obávajú zastrašovania a finančného vydierania.

Amnesty International zdokumentovala viacero prípadov, keď vyšetrovatelia odmietli klasifikovať útoky ako rasisticky motivované a tvrdili, že páchatelia boli opití.
Za ochranu práv rasových menšín, a tak aj zodpovednosť za útoky zo strany neštátnych aktérov musia byť ruské úrady. Len tak možno zaručiť ich bezpečnosť.
Ruská vláda je viazaná medzinárodnými zmluvami bojovať proti diskriminácii vo všetkých jej formách. Mala by preto prijať účinné opatrenia a zabezpečiť, že nebudú mučení. Zrušiť diskriminačnú legislatívu, ktorá umožňuje mučenie a zabraňuje rovnému prístupu k spravodlivosti. Rovnako by mala zabezpečiť, že zákony a štátne inštitúcie budú bojovať s príčinami diskriminácie.

ČO MÔŽETE UROBIŤ:
Napíšte prezidentovi Ruskej federácie, Vladimirovi Putinovi, Kremeľ, Moskva, Ruská federácia
Vyzvite ho, aby:
• Zabezpečil, že všetky obvinenia a sťažnosti z porušovania ľudských práv budú plne a nestranne vyšetrené
• Iniciujte zhodnotenie policajných operácií a zabezpečte, aby neboli vedené diskriminačne