Filters applied

195 results

Sort by
Európa Etnické menšiny

Zastavme výstavbu segregovaných škôl

Slovensko má najvyšší podiel rómskych detí v oddelených triedach alebo čisto rómskych školách spomedzi krajín EÚ. Je zároveň jedinou krajinou v EÚ, proti ktorej Európska komisia podala žalobu na Súdny dvor EÚ pre porušenie smernice o rasovej rovnosti. Existuje vysoké riziko prehĺbenia segregácie,...
Európa Etnické menšiny

Rómske deti bez ihrísk a telocviční

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO1. JÚNA 2024 Amnesty International Slovensko na Medzinárodný deň detí žiada o bezodkladné prijatie opatrení na odstránenie systémovej rasovej diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní, ktorá sa prejavuje nielen priestorovým oddeľovaním rómskych detí od...
Arménsko Diskriminácia žien a dievčat

Vybrané ľudskoprávne problémy v regióne Európy a strednej Ázie z výročnej správy Amnesty International o stave ľudských práv v roku 2023

PRÍLOHA TLAČOVEJ SPRÁVY AMNESTY INTERNATIONAL 24. APRÍLA 2024  Východná Európa a stredná Ázia  Upevňovanie autoritárstva v Európe a strednej Ázii, ktoré ďalej podnecovala Ruská agresia na Ukrajine, viedlo v roku 2023 k početným útokom na ľudské práva aj ich obrancov a obrankyne v oblasti....