EÚ: Historické hlasovanie môže zlepšiť situáciu v Maďarsku

Európsky parlament prvý krát v histórii hlasoval za spustenie článku 7 Zmluvy o EÚ, ktorý by mohol obmedziť hlasovacie práva Maďarska v Európskej rade.  Amnesty International opakovane vyzývala Európsky parlament, aby predložil Európskej rade odôvodnený návrh na aktiváciu preventívneho mechanizmu uvedeného v článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ, s cieľom chrániť základné hodnoty EÚ.

“Včera vyzval Európsky parlament maďarskú vládu aby ukončila útoky na občiansku spoločnosť a základné práva Maďarov, migrantov, utečencov a ostaných menšín. Toto hlasovanie poukazuje na závažnosť situácie v Maďarsku a preto musí nasledovať rázna reakcia zo strany Európskej rady,” povedala Iverna McGowanová, riaditeľka Amnesty International pre európske inštitúcie, “Európsky parlament dnes vytýčil hrubú červenú čiaru ochrany práv, ktorú európske vlády jednoducho nemôžu prekročiť. Maďarská vláda tým dostáva jasný odkaz, aby sa navrátila k základným hodnotám EÚ a neprijala také zákony, ktorých cieľom je umlčať občiansku spoločnosť, vrátane návrhu zákona o mimovládnych organizáciach.”

V rezolúcii sa spomína aj prípad Ahmeda H., ktorý ja vo väzení za “akt terorizmu”. Viac o Ahmedovej situácii sa dozviete tu.